30 Mart 2016 Çarşamba

GM1 gangliyosidoz

GM1 gangliyosidoz
β-galaktosidaz


GM1gangliyosidoz beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini (nöronlar)
tahrip eden kalıtımsal bir hastalıktır. Bulgu ve semptomların ilk ortaya çıktığı yaşa göre üç ana grubta sınıflandırılır.

tip I veya infantil formu denilen GM1 gangliosidozis en ağır formudur. Belirti ve bulgular,  genellikle 6 aylıkken belirgin hale gelir. Gelişme yavaşlar ve hareket için kullanılan kaslar zayıflar. Bebekler genellikle normal  görünür. Etkilenen bebekler daha önce edinilen becerilerini kaybeder (gelişimsel gerileme) ve yüksek seslere karşı abartılı bir irkilme reaksiyonu gelişebilir.
Hastalık ilerledikçe, GM1 gangliyosidoz tip çocuklar gözde lezyon (kornea)  hepatomegali ve hepatosplenomegali, iskelet anomalileri, nöbetler, Clouding gelişir. Görme kaybında gözün arkasındaki ışık algılama (retina) yavaş yavaş bozulur. Bir göz muayenesi ile tespit edilebilen  kiraz kırmızısı nokta anomalisi, bu hastalığın karakteristiğidir.
Bazı durumlarda, etkilenen bireylerin  genişlemiş dişeti (dişeti hipertrofisi)
ve zayıflamış kalp kası (kardiyomiyopati) ile birlikte kaba belirgin yüz
hatları var. Tip II GM1 gangliosidozis da geç infantil 18 ay (geç infantil form) - 5 yıl (çocuk formu) yaş civarında durumun belirti ve semptomları gelişmeye başlar. GM1 ganglıyosıdoz tip II  gelişimsel gerileme kiraz kırmızı lekeler, ayırt edici yüz özellikleri, ya da genişlemiş organları yoktur. Tip II, erken yetişkinlikte de yaşayabilir.
GM1 gangliosidozis Üçüncü tip yetişkin ya da kronik form olarak bilinir.
En çok etkilenen bireyler gençlerdir.
GM1 gangliyosidoz tip III karakteristik özellikleri çeşitli kasların (distoni) ve spinal kemiklerin (vertebra) anormallikleri ve istemsiz tensing içerir.GM1 ganglıyosıdoz 100,000 - 200,000 yenidoğandan 1 inde oluştuğu tahmin edilmektedir.
Mutasyonlar GLB1 genindedir. GLB1 geni (β-galaktosidaz) beta-galaktosidaz adlandırılan bir enzim yapımı için gereklidir. Bu enzim lizozomlarda yer almaktadır. Lizozomlar içinde, β-galaktosidaz GM1 gangliosid denilen bir madde de dahil olmak üzere çeşitli molekülleri, yıkmakta yardımcı olur. GM1 Gangliozidleri beyindeki sinir hücrelerinin normal işleyişi için çok önemlidir. Mutasyonlar GLB1 geninin aktivitesini azaltır ya da β-galaktosidaz aktivitesini ortadan kaldırır. Bunun bir sonucu olarak, bu madde, özellikle beyin ve birçok doku ve organlarda toksik seviyelerde birikmektedir. GM1 gangliozide birikimi neden ilerici hasar GM1  gangliosidozis belirti ve semptomları birçok beyindeki sinir hücrelerinin yıkımına yol açar. Genel olarak, GM1 gangliosidozis şiddeti β-galaktosidaz aktivitesi seviyesi ile ilişkilidir. GM1 gangliosidozis gibi durumlar

lizozomal depo bozuklukları olarak adlandırılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder