1 Nisan 2016 Cuma

Peroksizom


peroksizom

Peroksizom insan vücudunda eritrositler haricindeki tüm hücrelerede gözlenen bir intraselluler organeldir.Tek membranla çevrilidirler.Karaciğer, böbrek ve kalp kası

31 Mart 2016 Perşembe

Sandhoff hastalığı

15. kromozomdaki HEXA geni
Sandhoff hastalığı/GM2-gangliyosidoz, tip II/ Heksozaminidaz A ve B eksikliği
Sandhoff hastalığı beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen

30 Mart 2016 Çarşamba

GM1 gangliyosidoz

GM1 gangliyosidoz
β-galaktosidaz


GM1gangliyosidoz beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini (nöronlar)
tahrip eden kalıtımsal bir hastalıktır. Bulgu ve semptomların ilk ortaya çıktığı yaşa göre üç ana grubta sınıflandırılır.

Sfingolipidozlar

sfingolipidoz
sfingomyelinaz
(sfingomyelinaz fosfodiesterez)

Sfingolipidozlar; glikosfingolipidler, sfingomyelin ve gangliozidlerin lizozomlarda birikmesi sonucu oluşurlar.

Gangliosidozlar

beta-galaktozidaz
Beta-Galaktozidaz

Kalıtsal, metabolik bir hastalıklar grubudur.Lipidleri metabolize için gerekli olan enzimleri aktive eden protein eksikliğinden kaynaklanır.