18 Mayıs 2014 Pazar

CADASIL

"Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy" nın baş harflerinden oluşan kısaltma.. Her iki cinsiyette de nispeten genç yetişkinleri vurur ve birden felç şikayeti olur, demans, migren benzeri baş ağrısı, psikiyatrik bozukluklar ile karakterize vasküler demansın kalıtsal bir formudur. CADASIL notch 3 kromozom 19 üzerinde yer alan adı verilen bir genin mutasyonundan kaynaklanmaktadır.

*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

CAD

 Koroner arter hastalığının ( bkz ) ( Coronary artery disease ) ingilizce baş harflerinden oluşan kısaltma.

CABG ( Coronary artery bypass graft )

 Koroner arter bypass grefti önemli darlıkların ve kalp damar tıkanıklıklarında seçilmiş hasta grupları için bir seçenektir . Bir CABG için baypas greft bacak ya da iç göğüs duvarından

Caenorhabditis elegans

C. elegans bir nematod dur.
Yuvarlak solucan , uçlarını konik, uzun silindirik bir gövdede ve düz cidarlı bir filumdur
C. elegans tehlikeli olmayan , bulaşıcı olmayan , non - patojenik , non- parazitik bir organizmadır . Uzunluğu yaklaşık 1 mm dünyanın kirli özellikle çürümüş bitkilerde yaşamaktadır. Ekonomik önem taşımaktadır.

*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

C section

Sezeryan doğumun ifadesidir.
Bebeğin alınmasının bir yöntemidir.. Bebek anne karnından dışarı alınır . Önemli bir ameliyattır ve riskler taşır

Yapılma nedenleri :
Annesi ( vb ikiz , üçüz , )

C Reaktif Protein Testi ( CRP testi)


Giriş :
C- Reaktif Protein Testi ( CRP testi) :CRP Belirli koşullarda inflamasyon ile kanda yükselen bir plazma proteinidir.
C- reaktif protein (CRP ), akut faz

C- IBS ( Constipation-predominant IBS ) , IBS= irritabl bağırsak sendromu


Kabızlıkla baskın IBS: IBS kronik karın ağrısı, huzursuzluk, şişkinlik ve barsak alışkanlıklarının değiştirilmesi ile karakterize bir fonksiyonel barsak hastalığıdır.
Kabızlıkla baskın IBS