3 Ağustos 2013 Cumartesi

Vitamin K eksikliği

Vitamin K karaciğerde pıhtılaşma faktörü II (protrombin), VII (prokonvertin), IX , X (Stuart faktörü) yapımını denetler. Normal kemik metaboliz­nıası için gereken kemik matriksi proteini vitamin K'ya bağımlıdır.Günlük vitamin K gereksinimi yaklaşık 1 mikrograın/kg'dır. Vitamik K eksikliği
hipoprot­rombinemiye ve diğer vitamin Kya bağımlı pıh­tılaşma faktörlerinin konsantrasyonunda düş­meye neden olur, bu da pıhtılaşma kusuru ve kanamayla ortaya çıkar.K vitaminine bağımlı proteinler, osteokalsin ve matris γ-karboksi-glutamil (GLA) proteini, kemik ve diğer dokularda önemli rollere sahip olabilir.
Yenidoğanlarda vitamin K verilmesi tehlike­dedir çünkü plasentadan lipidlerin geçişi oldukça azdır, yenidoğanda karaciğer prot­rombin sentezi açısından olgunlaşmamıştır, anne sütünde vitamin K miktarı az, bağırsak yaşamın ilk günlerinde sterildir. Vitamin K eksikliği ne bağlı yenidoğanın kanamalı hastalığı genellikle doğumdan 1-7 gün sonra ortaya çıkar ve deri, Gİ, intratorasik ya da en kötü vakalar­da kafa içinde kanamaya neden olur. Geç ka­namalı hastalıkta aynı klinik belirtiler görü­lür, ve doğumdan 1-3 ay sonra ortaya çıkar. Ge­nellikle emilim bozukluğu ya da karaciğer has­talığlyla birliktedir.
Sağlıklı erişkinlerde primer vitamin K eksik­liği seyrek görülür.
Semptomlar ve Bulgular

Semptomlar ve bulgularm nedeni hipoprot­rombinemi ve diğer vitamin K'ya bağımlı pıhtı­laşma faktarlerinin baskılanmasıdır. Neden be­sinlerle yetersiz alım da ilaçların vitamin K'ya antagonist etkisi de olsa, başlıca belirti kanama­dır. Vitamin K eksikliğinde kolay ekimoz oluşur ve mukoza kanaması olur (özellikle epistaksis, Gi kanaması, menoraji ve hematuri). 

Son derece yetersiz alımı, yağ emilim bozukluğu ya da kumarinin antikoagülan kullanımı K vitamini eksikliğine neden olur. Eksikliği anne sütü alan bebeklerde özellikle yaygındır.
*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder