1 Ağustos 2013 Perşembe

Ortostatik ( postural ) Hipotansiyon

Aniden ayağa kalkıldığında kan basıncının birden düşmesidir. En az 20 mm Hg sistolik veya 10 mm Hg diyastolik ya da her ikisinin birden düşmesidir. Baygınlık belirtileri, sersemlik, baş dönmesi, konfüzyon ya da bulanık görme birkaç dakika ya da saniye içinde
ortaya çıkar ve tekrar yatıldığında aniden düzelir. Bazı hastalarda senkop olur, hatta jeneralize nöbetler olabilir. Egzersiz ya da ağır bir yemek belirtileri şiddetlendirebilir. Çoğu; başka ilişkili semptom ve bulgular nedeni ile ilgilidir.

Postural ortostatik taşikardi sendromu (POTS): POTS (ayrıca postural otonom taşikardi veya kronik veya idiopatik ortostatik intolerans da denir) genç hastalarda görülen bir sendromdur. Çeşitli belirtiler (yorgunluk, sersemlik, egzersiz intoleransı, kognitif bozukluk) ayakta görülmekle birlikte, kan basıncında  az veya hiç düşme yoktur. Belirtilerin nedeni belirsizdir.

Etiyoloji
Nedenleri akut veya kronik olup olmadığını bağlı olarak değişir.
Akut ortostatik hipotansiyon en sık nedenleri şunlardır:
-Hipovolemi
-İlaçlar
-Uzun süreli yatak istirahati
-Adrenal yetmezlik

Kronik ortostatik hipotansiyon en sık nedenleri şunlardır:
-Kan basıncı düzenlenmesinde yaşa bağlı değişiklikler
-İlaçlar
-Otonomik disfonksiyon

Bir kişi aniden ayağa kalktığında hipotansiyon belirtilerini gösteriyor ve uzandığında bu belirtilerin geçtiğini söylüyorsa ortostatik hipotansiyon teşhisi koyulur.

*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak 
yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder