1 Ağustos 2013 Perşembe

Ödem ( Kardiyovaskuler hastalıkların semptomu olarak )

Ödem; artmış interstisyel sıvı nedeniyle yumuşak dokuların şişmesidir.
Ödem (örneğin, tek bir ekstremite veya ekstremite parçası ile sınırlı) genel veya lokal olabilir. Bazen aniden görünür; hastanın bir ekstremitesi aniden şişer.
Daha sık olarak, ödem günün sonunda , sabah uyanmada şiş gözler ile  ve akşamları dar ayakkabı giyilmesiyle anlaşılabilir.
Kalp yetmezliğine bağlı ödemi olan hastalarda genellikle dispne, ortopne ve paroksismal nokturnal dispne gibi nefes darlığı vardır. Derin ven trombozuna bağlı ödemi olan hastalarda genellikle ağrı vardır.
Hücre dışı sıvı hacminin genişlemesi nedeniyle ödem ilgilidir. Bu hastalar, ödemin ayak ve alt bacakta olduğunu; yatak istirahatinde kalça, genital ve arka uylukda ödem gelişir. Kadınlarda sadece bir memede ödem olabilir. Bu lenfatik tıknamada olur.

Patofizyoloji:
-Artan kılcal hidrostatik basınç
-Azalmış plazma onkotik basıncı
-Artan kapiller geçirgenliği
-Lenfatik sistemin tıkanması

Etiyoloji:
Yaygın ödeme en sık neden olan durumlar:
-Kalp yetmezliği
-Karaciğer yetmezliği
-Böbrek bozuklukları (özellikle nefrotik sendrom)

Lokal ödem en sık nedenleri:
-Derin ven trombozu veya başka bir venöz bozukluk veya venöz tıkanıklık (örneğin, tümör tarafından)
-Enfeksiyon
-Anjioödem
-Lenfatik obstrüksiyon
-Kronik venöz yetmezlikte bir veya her iki bacak şişebilir.

Değerlendirme
Mevcut olan hastalık öyküsü, ödemin yeri ve  ağrı ya da rahatsızlık derecesi, süresi check edilir. Kadın hastalara hamile olup olmadığı, adet dönemleri ile ödemin birlikteliği sorulmalıdır.

Efor sırasında nefes darlığı, ortopne ve paroksismal nokturnal dispne (kalp yetmezliği)de dahil olmak üzere neden olan hastalıkların belirtileri; alkol veya Hepatotoksine maruz kalma, sarılık, kolay morarma, halsizlik ve iştahsızlık (kanser veya karaciğer veya böbrek bozukluğu) ve immobilizasyon, ekstremite yaralanmas veya derin ven trombozuna bakılır.

Fizik muayene: Ödem alanının genişliği, sıcaklık, eritem ve hassasiyeti incelenir, bunun simetrik ya da asimetrikliği kaydedilir. Godeli mi godesiz mi olduğuna bakılır.

Akciğerler perküte edilir, düşük veya abartılı solunum sesleri, oskültasyonda  raller, ronküsler ve plevral sürtünme sesi kontrol edilir.
Juguler ven yüksekliği, dalga formu, ve geri akış not edilir.
Kalp oskülte edilir anormal sesler ve üfürümler not edilir.
Karın palpasyonunda hepatomegali, asit, splenomegali olup olmadığına bakılır. Böbrekler elle yoklanır ve mesane muayene edilir. Anormal abdominal kitle, eğer varsa,mutlaka hissedilmesi gerekir.

Ödemin çok ciddiye alınması gereken durumlar:
-Ani başlangıçlı
-Önemli ağrı
-Nefes darlığı
-Bir kalp bozukluğu öyküsü ya da anormal kalp muayenesi
-Hemoptizi, nefes darlığı veya plevral sürtünme sesi
-Hepatomegali, sarılık, asit, splenomegali veya hematemez
-Tek taraflı bacak hassasiyet ile şişme
Bulguların yorumlanması: genellikle fokal ödem ani başlayan  akut olan yaşam tehdit edebilir olarak tanımlanmalıdır. Böyle bir durum akut derin ven trombozu, yumuşak doku enfeksiyonu veya anjiyoödemi göstermektedir. Akut derin ven trombozu ölümcül olabilir pulmoner emboliye, yol açabilir. Akut anjioödemin bazen ciddi sonuçları olur, hava yoluna dahi ilerler.

Yaygın, yavaş gelişen ödem kronik kalp, böbrek veya karaciğer bozukluğunu göstermektedir. Bu bozukluklar da hayatı tehdit etmesine rağmen, komplikasyonların gelişimi için çok daha uzun zaman gerekir.

Laboratuarda; yaygın ödemi olan hastaların çoğu için, CBC, serum elektrolitleri, BUN, kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri, serum protein, ve idrar tahlili (özellikle protein ve mikroskopik hematüri varlığı için) yapılmalıdır. -Örneğin, şüpheli kalp yetmezliği için  natriüretik peptid (BNP) önemlidir.

Izole alt ekstremite şişmelerinde hastalara genellikle ultrasonografi uygulanmalıdır.

*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak 
yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder