1 Ağustos 2013 Perşembe

Göğüs ağrısı

Göğüs ağrısı birçok hastalığın temelinde yattığı yaygın görülen bir semptomdur.Göğüs ağrısını algılama düzeyim birçok kişinin ağrı eşiği yüksekliğine göre, kadın veya erkek olmasına göre değişir.

Patofizyolojisi:
Kalp, akciğer, yemek borusu
ve büyük damarlar aynı göğüs otonom ganglionu yoluyla afferent visseral olarak uyarılır. Bu organlarda bir harabiyet olduğunda aynı yerde lokalize olan bir ağrı duyulur, ancak afferent sinir lifleri ile dorsal ganglionlar üst üste olduğundan, göğüs ağrısı üst ekstremitelerde de dahil olmak üzere, her yerde göbek ve kulak arasında (yansıyan ağrı gibi) hissedilebilir.

Etiyoloji
Ağrının temelinde birçok bozukluk olabilir. Bu bozukluklar kardiyovasküler, GI, pulmoner, nörolojik veya kas-iskelet sisteminden kaynaklanabilir.

Bazı hastalıklar ise  hemen yaşamı tehdit edebilir:

Akut koroner sendromlar (akut MI / kararsız angina)
Torasik aort diseksiyonu
Tansiyon pnömotoraks
özofagus rüptürü
Pulmoner emboli (PE)

Genel olarak, en sık nedenleri:
-Göğüs duvarı bozuklukları (Kaslar, kostalar)
-plevral bozukluklar
-GI bozuklukları (örneğin, özofageal reflüsü ya da spazm, ülser hastalığı, safra taşı)
idiyopatik
-Akut koroner sendromlar ve stabil angina.

Değerlendirme:
Göğüs ağrısının yeri, süresi değerlendrilmelidir. Ağrının nefesle veya öksürükle, yutma güçlüğü, yemekle  ilişkisi, oturma ya da yatma pozisyonuyla değişip değişmediği, eforla artıp artmadığı sorgulanmalıdır.Hastaya göğüs ağrısıyla birlikte nefes darlığı, çarpıntı, senkop, terleme, bulantı veya kusma, öksürük, ateş ve titreme olup olmadığı sorulmalıdır.

Aile öyküsünde MI öyküsü (özellikle erken yaşta) ve hiperlipidemi sorgulanmalıdır.

Fizik muayenede: Vital bulgular ve kilo ölçülür ve vücut kitle indeksi hesaplanır. Nabızlar kol ve iki bacakdabakılır, kan basıncı her iki kolda ölçülür ve pulsus paradoksusa bakılır.

Genel görünüm (solukluk, terleme, siyanoz, anksiyete gibi) kontrol edilir.

Boyun venöz dolgunluğu hepatojugular reflü için denetlenir ve venöz dalga formları kontrol edilir. Boyun karotis , lenfadenopati veya tiroid palpe edilir. Karotid arterde üfürüm olup olmadığına bakılır.

Akciğer oskültasyonunda solunum seslerinde anormallik olup olmadığına bakılır.

Kardiyak muayenede 1. kalp sesi (S1) ve 2. kalp sesi (S2), perikard sürtünme sesi, üfürümlere bakılır . Üfürümler tespit edildiğinde, zamanlama, süre, şekil ve yoğunluğu ve konumu, Valsalva manevrası ile değişikliklere cevap verip vermediği bakılmalıdır.

Anormal vital bulgular (taşikardi, bradikardi, takipne, hipotansiyon)
Hipoperfüzyon belirtileri (örneğin, konfüzyon, kül rengi, terleme)
Nefes darlığı
Asimetrik solunum sesleri ya da darbe
Patolojik kalp sesleri
Pulsus paradoksus> 10 mm Hg


*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak 
yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder