20 Ağustos 2013 Salı

corniculatus, cornu, corona, coronarius, coronoideus, corpora, corporalis, corpus, corpusculum, correlatio, corrugator

corniculatus, Boynuz gibi. Or. cartilago comiculata.
cornu,  Boynuz.
corona, Taç. 
coronarius, Taç gibi.
coronoideus, Gaga gibi. Taç gibi.
corpora, Corpus'un çoğulu. 
corporalis, Cisimle ilgili.
corpus,  Cisim. Gövde.
corpusculum,  Küçük gövde veya cisim. Korpuskulum. 
correlatio, Bağıntı. Canlmın kendisi ile uyaran arasında ilişki kurması. Korelasyon.
corrugator,  Buruşturan, Kırıştıran. 
cortex, Kabuk. Korteks. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme