1 Ağustos 2013 Perşembe

Çarpıntı ( palpitasyon )

Kardiyak aktivitenin anormal şekilde hissedilmesidir.Çarpıntı sağlıklı insanlarda korktuğu zaman, egzersiz sırasında ve uyarıldığı zaman olur.Bu nedenle normal zamanlar ile anormal zamanlar arasındaki farkı anlamak için çarpıntının ne zaman başladığı, hangi zamanlarda olduğu, süresi hastaya sorulmalıdır.
Özellikle çarpıntıya eşlik eden kızarma, terleme gibi durumlar sorgulanmalıdır.Çarpıntıdan önce ilaç, alkol, çay ya da kahve gibi şeyler alıp almadığı sorgulanmalıdır.Aniden başlayıp aniden biten çarpıntı paroksismal supraventriküler taşikardiyi düşnürtür. Yavaş başlayıp yavaş biten çarpıntı ise sinüs taşikardisini, düzensiz olanı ise atrial fibrilasyonu düşündürtür.

Bazı hastalarda sadece egzersiz, ateşli hastalık, ya da anksiyetede kalp hızı artar, bununla birlikte, çoğu durumda, çarpıntı aritmiden kaynaklanabilir.

En yaygın aritmiler:
-Erken atriyal kontraksiyonlar (PAC)
-Prematüre ventriküler kontraksiyonlar (PVC)
Bu aritmilerin Her ikisi de genellikle zararsızdır.

Diğer yaygın aritmiler:
-Paroksismal supraventriküler taşikardi (PSVT)
-Atriyoventriküler nodal reentran taşikardi
-Atriyal fibrilasyon veya flutter
-Ventriküler taşikardi
Bazı hastalarda bradiaritmi nadiren çarpıntı şikayetine neden olur.

Tirotoksikoz, feokromositoma, anksiyete miyokard kontraktilite artışı kalp dışı bozukluklar çarpıntıya neden olabilir.

Anemi, hipoksi, hipovolemi ve elektrolit bozuklukları (örneğin, diüretiğe bağlı hipokalemi) dahil olmak üzere metabolik bozukluklar, çarpıntıyı tetikleyebilir ya da şiddetlendirebilir.

Çarpıntıyı provoke eden  ya da arttırıcı faktörler (örneğin, duygusal sıkıntı, aktivite, pozisyon değişikliği, kafein ya da diğer ilaçların alımı) sıklığı ve süresi sorgulanmalıdır. Önemli ilişkili semptomlar senkop, sersemlik, nefes darlığı ve göğüs ağrısıdır.
Göğüs ağrısı ve nefes darlığı (kardiyak iskemi) yorgunluk, halsizlik, ağır vajinal kanama ve koyu katran benzeri dışkı, kilo kaybı, ve tremor (hipertiroidi) dahil olmak üzere neden olan hastalıkların belirtileri sorgulanmalıdır.

Önceden tanısı konulmuş aritmi, kalp ya da tiroid bozuklukları gibi bilinen potansiyel nedenler belirlenmelidir. Aile öyküsünde erken yaşta senkop veya ani ölüm gibi olaylar dikkate alınmalıdır.

Ilaç profili örneğin, antiaritmikler, dijital, β-agonistler, teofilin gözden geçirilmelidir.Kokain ya da metamfetamin kulanımı, uyarıcı içeren besin takviyeleri, kafein, alkol ve tütün kulanımı sorgulanmalıdır.

Fizik muayenede genel endişeli bir tavır ya da psikomotor ajitasyonun mevcut olup olmadığına dikkat edilmelidir. Vital bulgular ateş, hipertansiyon, hipotansiyon, taşikardi, bradikardi, takipne düşük O2 doygunluğu gözden geçirilir. Kab basıncı ve kalp atım hızı, ortostatik değişiklikler ölçülmelidir.

Baş ve boyun incelendiğinde, tiroid büyümesi veya hassasiyeti, egzoftalmi karotis oskültasyonunu kalp ritmi ve hipertiroidi bulguları ile karşılaştırıldığında herhangi bir anormallik veya juguler nabız dalgalarında dissenkroniye dikkat edilmelidir.
Kardiyak oskültasyonda düzenli ritim yanı sıra altta yatan kapak veya yapısal kalp hastalığını gösteren herhangi bir üfürüm ya da ekstra kalp seslerine dikkat edilmelidir.

Çarpıntıya eşlik eden aciliyete sebep olan önemli bulgular:
-sersemlik veya senkop
-Göğüs ağrısı
-Solunum güçlüğü
-Yeni başlangıçlı Düzensiz düzensiz kalp ritmi
-Kalp hızı> 120 atım / dk veya <45 atım / dk dinlenme sırasında
-Önemli altta yatan kalp hastalığı
-Ani ölüm öyküsü

*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak 
yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*Hiç yorum yok:

Yorum Gönder