20 Ağustos 2013 Salı

Bamipin, Band keratopati, Banti hastalığı, Baros, Barany, Barbitürizm, Barestezi, Bariglozi


Bamipin: Antihistaminik etkiye sahip bir ilaç.
Band keratopati: Korneada kalsiyum fosfat ve karbonatların çökmesi ile oluşan plaka.Daha çok sarkoidozda, d vit. intoksikasyonunda ve hiperparatiroidide görülür.
Banti hastalığı: Splenomegali, anemi ve sirozla karakterize gençlerde görülen bir hastalık.
Baros: Basınç
Barany: Dış kulak yoluna soğuk ya da sıcak su verilerek meydana getirilen nistagmus.
Barbitürizm: Barbutirik asitlerle olan toksikasyon.
Barestezi: Derin dokuların basınca duyarlılığı.
Bariglozi: Konuşmade sözcüklerin boğuk ve anlaşılmaz duyulması.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder