15 Ağustos 2013 Perşembe

articularis, articulatio, artieulatus, articulus, arytania, arytenoideus, ascendens, ascendere


articularis, -e  Ek­lemle ilgili. Artikularis. Ör. cap­sula articularis.
articulatio, -anis Eklem. Anti­kulaıis. Ör. articulatio hurneri.
artieulatus,  Kü­çük eklem.
articulus,        Eklem.
arytania ibrik.
arytenoideus, -a, -um  İbrik benzeri. Sinirsel.
ascendens, -entis Yükselen. Çıkan. Asendens.
ascendere Çıkmak. Yüksel­mek.

*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder