12 Ağustos 2013 Pazartesi

arrector, arrhinia, artefactum, arteria, arterialis, arteriolaris, anser, anserinus, ante


arrector: kaldırıcı, dik duruma getiren
arrhinia : burun yokluğu
artefactum: Doku artığı.
arteria: atardamar.
arterialis: atardamara ait olan
arteriolaris: küçük atardamarlara ait olan.
anser: halka
anserinus : kaz ile ilgili olan
ante : önünde, önde
*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder