1 Ağustos 2013 Perşembe

Akut karın ( abdominal ) ağrısı


Karın ağrısı sık görülür ve genellikle önemsizdir. Ancak akut ve şiddetli karın ağrısı, hemen hemen her zaman karın içi hastalığın bir belirtisidir. Bu ameliyat nedeni olabilir.
Karın ağrısının şiddeti kişiden kişiye,
toplumdan topluma ve kişinin bilişsel durumuna göre değişir.
Ağrı duyusunu algılayan sinir reseptörleri iç organların mukoza ve muskularis mukozalarında bulunurlar.Uyarılar kimyasal ve mekanik etkilerle olur.Ağrı temelde visseral ağrılar, somatoparietal ağrılar ve yansıyan ağrı olmak üzere 3 gruba ayrılırlar.

Visseral ağrılarda uyaran nociceptörleri etkiler.Ağrının yeri genelde tam belirlenemez, epigastrimun ortasında, periumblikal bölgede veya alt karında bulunur.
Somatoparietal ağrılarda ağrının yeri daha iyi lokalize edilir.Akut apandisit ağrısı buna örnektir.
Yansıma ağrısında ağrı harabiyetin olduğu organdan uzak yerde hissedilir.Örneğin subdiyafragmatik apsede ağrı omuzda hissedilir.
Akut karın ağrısının gelişim şekli çok önemlidir.Zaman içerisindeki şiddetlenme ve sönme eğrisi dikkatle sorgulanmalıdır.
Ağrının yeri yakın olan organda harabiyet göstergesi olsa da yansıyan ağrıların ayrımı iyi yapılmalıdır.
Ağrının şiddeti bize tam bir derece vermez. Çünkü ağrı şiddetinin algılanmasında kişinin karakteri ve psikolojik durumu önemli bir yer tutar.
Ağrıyı azaltan ve arttıran nedenler tanıda yardımcı olabilir.Peritoniti olan hasta ağrıyı azaltmak için haraketsiz olayı tercih eder, renal koliği olan hasta ise sürekli pozisyon değiştirerek ağrısız bir pozisyon arar, döner durur. Peptik ülseri olan hasta yemek yediğinde ağrısı diner.Kronik mesenterik iskemide ise yemek yemek ağrıyı arttırır.

Fizik muayenede genel görünümünü önemlidir. Kan basıncı, nabız, bilinç durumu, periferik perfüzyon değerlendirilmelidir. Palpasyon ve perküsyon, oskültasyon yapılmalıdır. Rektal muayene ve pelvik muayene (kadınlar için) gereklidir.

Palpasyonda özellikle hassasiyet alanları yanı sıra korunma, sertlik, ve geri tepme (periton irritasyon) ve herhangi bir kitlelerin varlığını tespit önemlidir. Hassas kişilerde istemsiz bir kasılma karın palpasyonunda olabilir.

Ciddi aciliyet gerektiren karın ağrısına eşlik eden bulgular:
-Şiddetli ağrı
-Şok belirtileri (örneğin, taşikardi, hipotansiyon, terleme, konfüzyon)
-Peritonit belirtileri
-Karın şişliği
Paplasyonda sağ üst kadranda ağrı kolesistit, sağ alt kadranda ağrı ise apandisiti göstermektedir.*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak 
yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder