2 Mayıs 2013 Perşembe

arnniota, anmos, amorphia, amphi, amphiarthrosis, amphibia, amphicytus, ampulla, ampullaris, amputatio


amnion  zarı Dölyatağıiçi yaşamda dölüte yardımcı olan ve amnion sıvısım çeviren zar. Dölützar.
arnniota Vertebralann bir grubu.
anmos yun Küçük kuzu.
amorphia Şekilsiz. Biçimsel değişiklik. Amorf.

amphi- yun iki yönlü, ikili, ikisi, çevrel, değirrni (önek).
amphiarthrosis Devinimi az olan eklem. Yanoynar eklem. Amfiartroz.
amphibia 1. Vertebralılarda kurbağalann da bulunduğu sınıf. Amfibiya. 2. Yüzergezer.
amphicytus,  Serebrospinal ganglionlarda bu­lunan ganglion gözelerinin çev­resini saran kapsül Qözeleri. Kapsül veya manto gözeleri de denir. Arrıfisit.
ampulla, -ae Genel bir terim. 1. Boru biçimindeki organların genişleyen bölümle­ri. Ortası şişkin. Ör. ampulla tubae uterinae.
ampullaris, -e Ampulla ile ilgili. Bkz. ampulla.
amputatio,  Uçkesim, kesmek. Amputasyon.
amyelia Omurili­ğin dokumsal yokluğu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder