2 Mayıs 2013 Perşembe

anularis, amduformis, anulus, anus, aorta, aorticus, apertura, apex, aphasia, aphonia, apical, aphta


anularis, Küçük halkaya ait. Ör. lig. anulare.
amduformisKüçük halka biçiminde.Ör. chromosoma anuluformis. 
anulus,  Küçük halka. Yüzük. 
anusDelik. Makat. Sindirim kanalının alttan dışa açılan deliği. Dışkılık. Ör. m.
sphincter ani.
aorta,  Yüreğin sol karıncığından çıkan, göğüs ve karın boşluğunda uzanan ana atardamar. Aort.
aorticus,  Aortla ilgili". Ör. hiatus aorticus.
apertura, Delik. Boğaz. Anatomide çok kullanılan ge¬nel bir terim. Ör. apertura pelvis superior.
apex,  Uç. Tepe. Apeks. Ör. apex ligua, apex fibula.
aphasia,  Merkezi sinir dizgesine bağlı olarak konuşamama.
aphonia,  Ses tellerinin bozulması sonucu olaylanan ses çıkaramama durumu. Afoni.
aphta,  Küçük ülser. Genellikle ağız boşluğunda kırmızımtrak ve beyazımtrak küçük yaracık. Aft.
apical, Tepe veya uç noktasına yerleşmiş. Ör. foramen apicale.

*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder