2 Mayıs 2013 Perşembe

anovaria, ansa, anser, anserinus, antebrachlum, anteflexio, anteversio, anthrax, anthropologia, anticus, anthelix, antrumanovaria, Yumurtalık yokluğu.
ansa, Halka. Sap. Kulp. Kangal. Çengel. Ör. ansa henle, ansa cervicalis, ansa hypoglossi.
anser, Halka.
anserinus, -a -tun lat Kazla Ör. ansa anserinus, pes anse¬rinus.
ant-, ante Önce, önünde, ön¬de. -den önceki (önek).
antebrachlum, önkol. Dirsek ile elbileği arasındaki vücut bölümü.
anteflexio,Ön. Öne bü¬kük. Önde olan.
anteversio,  Öne dönme. Öne dönüş.
anthrax  1. $arbon; 2. Kömür. Hayvanlardan insanlara geçen bir hastalık. Karakabarcık. Antraks.
anthropologia İnsanbilim. Antropolojı. anthropos vıın İnsan.
anti- yun Zıt, karşıt, karşı, karşı koyan, -sayar (önek).
anticus, -a, -un lat Önceki, eski. Antik, antika.
anthelix,  Karşı kıvrım. Kulak kepçesin¬dc bir bölüm.
antitragus, Kulak sayvanında tragus'un karşısında olan kabartı.
antron yun Oymak. Yıkmak.
antrum, Oyuk. Boşluk. Oda. Mağ'ara. ör. antrum higmore. sinus maxillaris, antrum pylori, antrum tympanicurn.

*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder