2 Mayıs 2013 Perşembe

aneuploidea, aneurysına, angioblastus, angiocardiogram, angiologia, angle, angularis, angulus, anima, anlinalis, anisolecithale


aneuploidea Normal diploid kromozom sayısından bir veya daha fazla kromozomun eksik yada fazla olması olgusu. Anöp¬loidi. Ör. cellula aneuploidea.
aneurysına, Damar duvarlarının genişlemesi ile oluşan kan dolu kesecik. Patolojik bır olgudur. Anevrizma.
angioblastus, Dölet'in mezanşimal doku¬sunda bulunan göze. Bundan damarlar ile kan gözeleri fark- Iflasın
angiocardiogram Damalyürek ışınyazımı. Anjiokardiyogram.
angiologia  Damarbilim. Tıpta yürek ve da¬marları inceleyen bilim dalı.
angle Açı.
angularis, Açı ile ilgili. Ör. gyrus angularis.
angulus, Açı, köşe. Ör. angulus inferior.
anima, -ae lat Canlı.
anlinalis, Canlı ile Ör. polus animalis.
aniridia,  his yokluğu.
aniso Eşit olmayan.
anisolecithale, -ta yun
ankylo-, s yun Eğri. Çarpık.
ankyloblepharia, Gözkapğı bozukluğu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder