2 Mayıs 2013 Perşembe

anatorn, anatomia, anatomicus, anconeus, ancora, ancoralis, androgenesis, androideus, androgamon, anemi, anencephalia, anestesiologia


   anatorn Anatomi bilimi ile uğra­şan. Anatomist.

   anatomia, -ae Canlıcla normal 37.1plyı inceleyen bilim dalı.
   anatomicus,  Anatomi ile ilgili. Anatomik. Ör. collum anatomicum, nomina anatomica
   anconeus,  Dirsek. Dirsekle ilgili. Ör. m. anconeus.

   ancora, Çapa.

   ancoralis  Çapa ile Ör. villus ancoralis.

   androgenesis  Yalnız babaya ait krornozomla­rı içeren yumurtanın gelişmesi.

  androideus  Erkek benzeri. Erkek gibi olan. Er­keksi.
androgamon Erkek döl gözesi tarafından sal­gılanan gamon.
anemi Kansızlık. Alyuvar sayısının normalden az olması.
anencephalia  Beyin yokluğu.
anestesiologia  Uyuşturumbilim. Bkz. aesthesiologia.
anesthesia Duyusuzluk, duyusuzlaştırma. uyuşturma. Duyu almama olgu­su.
Anestrus,    Kızgınlık gösterme,yen.


*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder