1 Mayıs 2013 Çarşamba

afflxus, agenesia, agger, aggregatio, aggregatus, agitatio, aglossia, agnathia, agnosia, agon, agonadis

afflxus, agenesia, agger, aggregatio, aggregatus, agitatio, aglossia, agnathia, agnosia, agon, agonadis

 • afflxus,  Sap­tanmış, bağlannıış ,sabiıleşmiş. Ör. lamina affixa.
 • agenesia,  I. tlrememe. 2. Bir organın olma­yışı. Agcnezi.
 • agger, -eris Çıkıntı. Tümsek. Ör. agger nasi.
 • aggregatio, -onis  Bir araya gelme, kümelenme. Agregasyon.
 • aggregatus, -a, -tim Toplu, kü­meli. Ör. folliculi lymphatici aggregati.
 • agitatio, Çarpınma. Çır­pındırma. Ajitasyon.
 • aglossia,  Do­ğumsal dil yokluğu.
 • agnathia, Üst- çene veya altçene yokluğu. Çe­nenin eksik gelişmesi. Çenesiz­lik.
 • agnosia  Duyusuz­luk.
 • agon  Yarışma.
 • agonadis, -ae  Go­nadsızlık. Yumurtalık ya da er­bezi yokluğu.
 • agonistos Yarışmacı. Çarpı­şan. Antagonist.*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder