1 Mayıs 2013 Çarşamba

adherens, adhesio, adiposa, aditus, adminiculum, adnexus, adolescensa, adrenalin


adherens, adhesio, adiposa, aditus, adminiculum, adnexus, adolescensa, adrenalin


  • adherens Sıkıca yapışmak. Birlikte sıkışmak. Ör. macula adherens.
  • adhesio, adhaesio,  Yapışma, tutunma. Yapışık olmak. Adezyo. Ör. adhesio interthalamica.
  • adiposa Yağsı, Adipoz. Ör. Capsula adıposa.
  • aditus 1. Ağız. Giriş. Antre. 2. Bir organın veya parçanın giriş yeri. Ör. aditus laryngis, aditus orbitae, aditus vaginae.
  • adminiculum,  Destek. Ör. adminiculurn lineae albae.
  • adnexus 1. Eklentiler. Ekler. Parçalar. Adnekse. 2, Bir organa bağlı
  • diğer yan oluşumlar. Ör. adnexa uteri.
  • adolescensa (lat adolescentia) İnsan yaşamında gençlik veya delikanlılık evresi. Genç. Ikincil seks özelliklerinin başladığı 11- 19 yaşları evresi. Erinlik. 
  • adrenalin Böbreküstü bezinin ilik (medula) katmanı gözelerince salgılanan harman.

*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder