11 Aralık 2012 Salı

Hipertansiyon tedavisi, treatment of Hypertension

Hipertansiyon dünyada en sık görülen hastalıklardan biri olup böbrek hastalıkları, miyokard infaktüsü, felç gibi durumların nedenlerinden ve risk faktörlerinden biridir.
Hipertansiyonun klasifikasyonu şu şekilde yapılır:
1) Sistolik basınç. 120 ve aşağı, diastolik basın ise 80 ve aşağısı ise normal kan basıncıdır.

2) Sistolik kan basıncı 120-139 mm Hg, diastolik kan basıncı 80-89 mm Hg ise prehipertansiyon.
3) Sistolik140-159 mm Hg, diastolic 90-99 mm Hg ise stage 1 hipertansiyon
4) Sistolik 160 mm Hg veya üstü , diastolic 100 mm Hg veya üstü ise stage 2 hipertansiyon.

Medikal tedavde aşağıdaki ilaçlar kullanılır:
Tiazid diüretikleri : Böbreklere etkileyerek suyun ve Na nın atılımını sağlar.Genelde ilk verilen ilaçlardır.
Beta blokerler : Kalbin işyükünü azaltırlar, kalp ritmini yavaşlatırlar.Genelde hipertansiyon tedavisinde tiazid diüretiklerle kombine olarak kulanılırlar.
Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors)
Anjiotensin 2 reseptör blokerleri (Angiotensin II receptor blockers (ARBs)) .
Kalsiyum kanal blokerleri ( Calcium channel blockers)

*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder