16 Aralık 2012 Pazar

Hipernatremi

Plazma sodyum değerininin 145mEq/Lt nin altında olmasına hipernatremi denir.Hipernatremiye aynı zamanda hiperozmolar durum da denir.En çok görülen sebebi su alımında yetersizlik ve tuz
kaybıdır.Bebeklerde,yaşlılarda ve komalı hastalarda sıklıkla görülür.Mortalitesi fazladır.Altta yatan nedenler şunlardır.
1)Diyabetes insipitus
2)Aşırı terleme ve ozmotik diürez
3)hipertonik tuz verimi
4)Cushing sendromu ve primer hiperaldoteronizm

Kliniğini dehidratasyon sonucunda gösterir.Bu dehitratasyon da sıklıkla beyini yani santral sinir sistemini etkiler.Somnolans, konfüzyon, huzursuzluk, irritabilite, spastisite, koma hipernatreminin belirtilerindendir.
Hipernatreminintedavi ilkesi vücutta eksik olan suyun yerine koyulması ilkesine dayanır.Replasman yavaş yapılmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder