18 Aralık 2012 Salı

Klamidya


Klamidya, chlamydia trachomatis adı verilen bakterilerin neden olduğu tedavi edilebilir, cinsel yolla bulaşan bir hastalık.
Klamidya vajinal, anal veya oral seksle bulaşabilir.
Gebe kadından bebeğine geçebilir. Enfekte annelerden doğan bebeklerde konjonktivit , pnömoni olabilir.

Katarakt


Katarakt göz merceğinin saydamlığını yitirmesine denir. Işık akışı bozulur ve retinada oluşan resim loş ve bulanık olur.
Katarakt yaşlılarda sık görülür. Katarakt biri veya her iki gözde oluşabilir. Ancak,bir gözden diğerine yayılma şeklinde olmaz.

16 Aralık 2012 Pazar

Kronik Pankreatit

Pankreas mide arkasında onikiparmak bağırsağı ve ince bağırsağın üst kısmında bulunur. Pankreas pankreatik kanal adı verilen bir tüp aracılığıyla ince bağırsağa sindirim enzimleri (lipaz, proteaz ve amilaz)

Siroz


Siroz karaciğer geniş alanlarında kalıcı skar dokusunun oluşumuyla  hasarlanması  anlamına gelir. Bu skar dokusu karaciğerin düzgün çalışmasını engeller.

Soğuk algınlığı ( nezle )


Hapşırma, burun akıntısı, boğaz kaşıntısı belirtilerinin görüldüğü muhtemelen bilinen en yaygın hastalıktır.
Soğuk algınlığına 200'den fazla farklı virüsün neden olduğu bilinmektedir. Semptomlar genellikle şunlardır:

    Burnunuza Mukus birikmesi
    Burundan nefes almada zorluk

Kolon polipleri

Vücutta mukozanın bazı organlarda (mesane veya bağırsak gibi) çıkıntı oluşturarak büyümesidir. Kolon polipleri kalın bağırsağın iç duvarına büyür.

Konjenital Rubella ( kızamıkçık ) Sendromu

Kızamıkçık çabuk geçen bir hastalık olmakla birlikte hamile kadınlarda ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Kızamıkçık fetüste, konjenital kızamıkçık sendromu denilen bir duruma neden olabilir

Crest


Skleroderma deri, iç organlar ve küçük kan damarlarında skar dokusuna neden olan bir bağışıklık sistemi sebebpli hastalıktır. Kadınlarda erkeklerden 3 kat daha sıklıkta görülür.
Sklerodermanın iki tipi vardır:

Crohn Hastalığı


Crohn hastalığı  bir tür enflamatuar bağırsak hastalığıdır .
Crohn hastalığı tüm yaşları, cinsiyetleri ve etnik kökenlerden insanları etkileyebilir. Genellikle 15 ve 30 yaşları arasında teşhis edilir iken, herhangi bir yaşta başlayabilir.

Cooley Anemisi

Beta talasemi olarak bilinen Cooley anemisi, düzenli kan transfüzyonu ve kapsamlı tıbbi bakım gerektiren nadir bir durumdur. Durum ağırlıklı olarak Akdeniz ve Asya ülkelerinden insanları etkiler.

KOAH


Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) dispne ile seyereden, akciğer hasarıyla birlikte bir akciğer hastalığıdır.
KOAH da solunum yolları ve alveoler fonksiyonlarını kaybeder.

Koroner Arter HastalığıKalp kasının beslenmesini sağlayan koroner arterler sertleşir ve daralmış olunca koroner arter hastalığı oluşur. Arterlerin aterosklerozu  nedeniyle olur. Ateroskleroz plakların birikmesiyle olur. Plaklar koroner arterleri daraltır, kalbe giden kan akışı azalmıştır. Bu kalp kasına oksijen gidimi azalır.
Koroner arter hastalığı kalp hastalıklarının en yaygın türüdür.
Önemli koroner arter hastalığı risk faktörleri şunlardır:

    Hipertansiyon
    Hiperkolesterolemi
    Diyabet
    Sigara

Respiratuvar alkaloz

CO2 ( karbondioksit ) azalması temelde yatan durumdur.H+ iyon yükü azalır.Hiperventilasyon olur.Bu durumu kompanse etmek için HCO3 ( bikarbonat ) azalır.Bu kompansasyonu bikarbonatın böbrekte geri

Respiratuvar asidoz

CO2 artması nedeniyle H+ iyon yükü artması temelde yatan durumdur.Bunu kompanse etmek için HCO3 (bikarbonat) artar.

Hipofosfatemi

Serumdaki fosfat değerinin 2.5 mg/dl nin altında olmasına denir.Sebepleri:
Malabsorbsiyon, vit d eksikliği, uzun süreli açlık gibi barsaktan emilimin azaldığı durumlar
Hipervolemi, fanconi sendromu ve hipervolemi gibi böbreklerden fosfat atılımını arttıran nedenler

Hiperfosfatemi

Serum fosfat düzeyinin 4.5 mg/dl nin üzerinde olmasına denir.Fosfatın aşırı alınması, böbreklerden fosfat atılımının hipovolemi, hiperparatirodizm, renal yetmezlik gibi nedenlerle azalması,

Hiperkalsemi

Serumdaki kalsiyum düzeyinin 10.5 mg/dl nin üzerinde olmasına denir. Sebepleri; Malign hiperkalsemi, primer paratirodidir.

Hiperpotasemi ( hiperkalemi )

Serumdaki potasyum değerinin 5 mEq/Lt nin üzerinde olmasına hiperpotasemi denir.Altında yatan nedenler şunlardır:

Hipopotasemi ( hipokalemi )

Serumdaki potasyum değerinin 3.5 mEq/Lt nin altında olmasına hipopotasemi denir.Metabolik alkalozla bi,rliktelik göstermektedir.Kusma ile hipokalemi ender görülür.Ama kusma sonucu olan sıvı kaybı sonucu

Hipernatremi

Plazma sodyum değerininin 145mEq/Lt nin altında olmasına hipernatremi denir.Hipernatremiye aynı zamanda hiperozmolar durum da denir.En çok görülen sebebi su alımında yetersizlik ve tuz

Bakteriyel Pnömoni(ZATÜRE)


Pnömoni akciğerde olan bir enfeksiyondur. Bu bakteriler, virüsler ve mantarlar da dahil olmak üzere farklı mikroorganizmalar tarafından sebep olunur. Bakterilerin neden olduğu pnömoniye bakteriyel pnömoni denir .

Bakteriyel Menenjit


Menenjit bir kişinin omurilik ve beyin etrafındaki zarlarında oluşan bir durumdur. Beyindeki menikslerin iltihabıdır.
Menenjit genellikle viral (virüs menenjit) ya da bakteriyel (bakteriyel menenjit)dir. Hastalığın şiddeti ve tedavi

Beta Talasemi

Talasemi anemiye neden olabilen kalıtsal bir kan bozukluğu türüdür.  Alfa talasemi ve beta talasemi: talasemi iki ana türü vardır.
Alfa-globin zincir ve beta-globin zincir olmak üzere hemoglobinin iki farklı protein zincirleri vardır. Alfa globin

Binswanger Hastalığı


Bazen subkortikal vasküler demans olarak adlandırılan Binswanger hastalığı, vasküler demansın nadir görülen bir durumudur. Bu subkortikal beyaz cevherde kan damarları ile ilgili sorunlar ile bağlantılıdır. Binswanger

Bipolar Bozukluk


Ayrıca manik-depresif hastalık olarak da bilinen bipolar bozukluk, duygudurumda değişimlerle karakterize bir hastalıktır.
Bipolar bozuklukta romantize eğilim vardır. Birçok sanatçı, müzisyen ve yazarlar bu hastalıktan etkilenir.
Mani ve depresyon atakları genellikle etkilenen kişinin ömrü boyunca nükseder.
Hastalık etkin tedavi edildiğinde Bipolar bozukluğu olan insanlar, sağlıklı ve üretken yaşayabilir. Tedavi edilmezse doğal seyri kötüleşebilir.
Bipolar bozukluğun yüksek ve alçak dönemlerine mani ve depresyon atakları denir.

Mani bipolar bozukluk belirtileri ( manik epizod) şunlardır:
    Artan enerji, aktivite ve huzursuzluk
    Aşırı "yüksek" öforik duygudurum
    Aşırı sinirlilik
    Çok hızlı konuşma bir fikirden diğerine atlama
    Konsantrasyon eksikliği
    Az uyumak
    Artan cinsel tahrik
    Kışkırtıcı, müdahaleci veya saldırgan davranışlar
   Bipolar Bozukluk ve Psikotik belirtileri:
Bipolar bozukluk belirtileri olan bazı insanlar (mani ya da depresyon ciddi atakları sırasında ) psikoz yaşayabilirsiniz. Ortak psikotik belirtiler şunlardır:
    Halüsinasyonlar (işitme, görme veya başka bir şekilde olmayan şeylerin varlığını algılama)
    Sanrılar
  

Bulimia, bulimia nevroza


Bir yeme bozukluğu türüdür. Bulimia olan birisi kısa bir zamanda bir sürü yemek yiyor ve daha sonra kilo almamak amacıyla kusar.
Bireysel veya grup terapisi faydalı olur.

15 Aralık 2012 Cumartesi

Blefarit


Blefarit göz kapaklarının iltihabına neden yaygın bir göz hastalığıdır.
Blefarit anterior ve posterior blefarit olarak iki şekilde oluşur.
Anterior blefaritin en sık karşılaşılan nedenleri şunlardır: Bakteriler (Stafilokok) ve seboreik dermatit.

Ataksi Telanjiektazi


Telanjiektazi Ataksi beyin dahil olmak üzere vücudun farklı organlarını bir dizi etkileyen nadir tıbbi bir durumdur.
Ataksi Telanjiektazi belirtileri:

Astım


Astım akciğerleri etkileyen kronik bir hastalıktır. Eğer astım varsa, solunum yollarının iç duvarları (şiş) iltihaplıdır. Inflamasyon hava yollarının çok hassas yapar ve vücut güçlü bir şekilde tepki verir. Bu hırıltı,

Atopik Dermatit


Atopik dermatit genellikle erken çocukluk döneminde başlayan deri döküntüsünün bir türüdür. Bulaşıcı olmayan Atopik dermatit, egzama sık sık olarak da ifade etmekte olup, ki deri iltihabı çeşitli için genel bir

Atriyal fibrilasyon


Atriyal fibrilasyon bğir tür anormal kalp ritmidir - Ayrıca aritmi olarak bilinir.
Atriyel fibrilasyon olduğunda çoğu kişi kalp krizi geçirdiğini sanır. Ama bir kalp krizi farklıdır.
Atriyal fibrilasyon anormal kalp atışının en yaygın şeklidir. Atriyal fibrilasyon kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülür. Yaşlı insanlarda daha yaygındır.

Otizm

Genellikle bir kişinin yeteneği, iletişimini etkiler. Bozukluk genellikle 3 yaşına kadar çocuklarda ortaya çıkıyor.

Otizm (bazen "klasik otizm" denir) otizm spektrum bozuklukları olarak bilinen gelişimsel bir bozukluk

Otoimmün Hepatit


Otoimmun hepatit, vücudun bağışıklık sisteminin karaciğer hücrelerine saldırdığı bir hastalıktır. Bu karaciğerin iltihaplanmasına neden olur.

Durum çoğunlukla kadınları etkiler. Otoimmün hepatit olanların yaklaşık yüzde 70'i kadın, çoğu 15 ve 40

Kuş gribi


Kuş gribi kuşlarda influenza virüslerinin neden olduğu bir enfeksiyondur.

Yabani kuşların bağırsaklarında kuş gribi virüsü olabilir, ancak genellikle bundan hasta olmazlar. Enfekte

Apandisit


Apandisit apendiksin iltihabıdır. Apandisit başladıktan sonra etkin bir medikal tedavisi yoktur. Bu nedenle, bu tıbbi bir acil durum olarak kabul edilir. Derhal tedavi edildiğinde çoğu hasta kurtulur.

14 Aralık 2012 Cuma

Aort Kapak Yetersizliği

Aort  valfleri tam kapanmadığı durumlarda olur.Kan regurjite olmaktadır..
Aort kapağı sol ventrikülün aorta (vücuda kan taşıyan arter) girişinde kalbin sol tarafındadır.Sistolde aort

Anksiyete Bozukluğu


Bir anksiyete bozukluğu, kuvvetli kronik anksiyete ( huzursuzluk)  giderek daha kötü büyüyebilir korkusu ile insanların yaşamlarını rahatsız eden bir hastalıktır. Panik atak, obsesif düşünceler, travmatik olaylar, kabuslar, ya da sayısız korkutucu fiziksel semptomlarla insan beyni meşguliyet altındadır.

Antraks (Şarbon)


Şarbon Bacillus anthracisin neden olduğu ölümcül bir hastalıktır.ABD de posta yoluyla kasten yaydırılmaya çalışıldığı, 2001 biyoterörist saldırılarda daha bilinir olmuştur.

Anoreksia nervosa

Anoreksiya nervoza olan kişiler çok zayıf olmalarına rağmen gene de çok az yemek yerler.

Anoreksiya nervoza olan kişiler genellikle  mükemmeliyetçi olarak karakterize edilir. Gerçekte düşük benlik saygısı olup ve aşırı kendilerini eleştirirler.

Anoreksiya, anoreksi


Anoreksiya yemek yeme bozukluğudur. Kadınlarda daha sık olsa da herkezde anoreksiya olabilir. Anoreksi tedavisi genellikle terapi ve beslenme danışmanlığını içerir. Ağır vakalarda hastanede yatış gerekebilir.

12 Aralık 2012 Çarşamba

Amiyotrofik lateral skleroz


Ayrıca Lou Gehrig hastalığı olarak bilinen Amyotrofik lateral skleroz (ALS), hızla ilerleyen bir nörolojik hastalıktır. Bu hastalık istemli kasları kontrol eden sinir hücrelerini (nöronlar) etkiler. ALS  motor nöronun

Alerjik kontakt dermatit

Allerjik kontakt dermatit; bir takım maddelere maruz kalma sonucu oluşan egzamanın bir türüdür.

Allerjik kontakt dermatitte bir madde yüzünden ( alerjen )cildin reaksiyonu ve hassasiyeti olur.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ( ADHD), attention deficit hyperactivity disorder

ADHD(dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) en sık görülen çocukluk çağı psikiyatrik bozukluklarından biridir. ADHD olan kişiler genellikle, bir görevi yaparken süreklilik arzedemez.

ADHD belirtileri genellikle aşırı uyarılırlık ve dikkatsizlik hiperaktivite, birkaç ay içinde görünür. ADHD nin

Akut sinüzitSinüzit sinüslerin iltihabını tanımlamak için kullanılan bir tıbbi terimdir.
Akut sinüzit genellikle bir virüs sebebiyle olur. Bu akut viral sinüzit olarak bilinir. Bakteriler de sinüzite neden olabilir. Bakteriler yetişkinlerde akut sinüs enfeksiyonlarının yüzde 2 sini ve çocuklarda kadar yüzde 13 ünü oluşturmaktadır.

11 Aralık 2012 Salı

Akut Pankreatit


Pankreatit pankreasın iltihabıdır.
Akut pankreatit aniden ortaya çıkar, kısa bir süre sürer ve genellikle remisyon olur. Fakat akut pankreatitin birçok ciddi komplikasyonları yaşamı tehdit edebilir.Akut pankreatit erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür.
Pankreas mide arkasında onikiparmak bağırsağı ve ince bağırsağın üst kısmında bulunur. Pankreas

Akut glokom

Akut glokom çok farklı glokom tiplerinden birbiridir.Bu kronik glokomdan daha az sıklıkta görülür. Hızlı hasar ve görme kaybına neden olabilir, şiddetli ağrıyla başlayabilir.

Achondroplastic dworfism

Achondroplastic dworfism( cücelik ) bir kemik büyümesi hastalığıdır. Akondroplazinin kelime anlamı  "kıkırdak oluşumunun olmaması"  demektir.
Bu bozukluğu olan çoğu insanda fibroblast growth factor reseptör 3 (FGFR3) geninde bir mutasyon  vardır.

Avasküler Nekroz

Avasküler Nekroz
Kemiklerdeki kanın geçici ya da kalıcı kaybı avasküler nekroz ile sonuçlar.Daha çok uzun

Erektil disfonksiyon

Erektil Disfonksiyon
Peniste ereksiyonuunun olmaması veya yetersiz olması anlamına gelmektedir.
Erektil disfonksiyon tanımı halk arasında iktidarsızlıkla eş anlamlı kullanılır."

Hormonlar, kan damarları, sinirler ve kaslar tüm ereksiyon sağlamak için birlikte çalışmak

Gastrit

Akut veya kronik inflamasyonla seyreden midenin mukozasında diffüz bir biçimde hasara neden olan inflamatuar hastalıklardan biridir.
Gastritlerin genel nedenleri şöyledir:
1) Enfeksiyon
2) Otoimmun nedenler
3) Hipersensivite

Hipertansiyon tedavisi, treatment of Hypertension

Hipertansiyon dünyada en sık görülen hastalıklardan biri olup böbrek hastalıkları, miyokard infaktüsü, felç gibi durumların nedenlerinden ve risk faktörlerinden biridir.
Hipertansiyonun klasifikasyonu şu şekilde yapılır:
1) Sistolik basınç. 120 ve aşağı, diastolik basın ise 80 ve aşağısı ise normal kan basıncıdır.

Esansiyel hipertansiyon, Essential hypertension

Kan basıncının normal değerlerin üzerinde olmasına hipertansiyon denir. Hipertansiyonun gruplandırmasında % 95 esansiyel hipertansiyona ayrılır.Esansiyel hipertansiyonun nedeni belli değildir.
Afro amerikanlar, obesler veya kilo fazlalığı olanlar, aile öyküsünde yüksek tansiyon olanlar esansiyel hipertansiyon için risk faktörlerini oluştururlar.Diğer risk faktörlerine sahip olanlar ise yemeklerinde aşırı tuz kulananlar, fiziksel olarak inaktif  yaşayanlar, diyabete sahip olanlardır.

Mc Burney noktası, McBurney's point

Abdomenin sağ alt tarafındaki bir noktadır kabaca.Tam olarak yeri yaklaşık şurasıdır:Göbek deliğinden anteriyor superior iliac a düz bir çizgi çekildiğinde bu çizgiyi 2 nokta ile 3 e

Nötropenik ateş, Neutropenic Fever

 Bir kişi nötropenikse bu nötrofil lökositlerin kanda sayısının azalması demektir.Nötrofil değeri 500 ün altındaysa buna nötropeni denir.

Negatoskop

Röntgen filmlerine bakılan ışıklı düzeneğe denir.

Sarkoplazmik retikulum kalsiyum transport ATPazlar

Kalsiyumun sitoplazmadan endoplazmiz retikuluma geçişini sağlayan enzimleri katelizleyen bir

Darier hastalığı

Toplanarak plak oluşturma eğilimi olan siğile benzer papullerle karakterize otozomal dominant geçiş gösteren bir deri hastalığıdır.SERCA2 adlı proteini kodlayan ATP2A2 genindeki bir mutasyon

Benign Kronik Pemphigus

Boyun, aksilla ve kasık bölgesindeki tekrarlayan büller ve sürekli patlayan vezikülerle karakterize otozomal dominant geçişli bir deri hastalığıdır.Hastalık ATP2C1 genindeki bir mutasyon nedeniyle

Benin esansiyel tremor

Daha çok üst ekstremitelerde, boyunda ve başın oynaması şeklinde kendini gösteren bir

Bechterew hastalığı

Sakroiliac eklemleri, axial eklemleri ve costovertebral eklemleri tutan kronik inflamatuar bir hastalıktır.Eklemlerde ağrı ve sertlikle karakterize bir hastalıktır.

Aşil tendonu

Aşil tendonu: vücudun en uzun tendonların biridir. Baldır kasını kalkaneus'a ( topuk kemiği) bağlar.Adı Yunan mitolojisinden gelmektedir.Güçlü bir savaşçı olan aşil, Paris tarafından bu tendonu okla vurulur.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Akalazya

Akalazya: Özelikle genç erişkinlerde görülen bir hastalıktır. Özafagustaki kasların ya da özafagusu innerve eden sinirlerin anormal durumu nedeniyle bezinlerin yutmasında zorluk ve yutma esnasında ağrı olur.Özafagus alt snikterinde yetmezlik vardır. Teşhis röntgen, endoskopi veya özofageal

Asetil fosfat

CH3COPO42- olarak formule edilir. Dört karbonlu bir yağ asidi olan butirik asidin sentezinde önemli bir rolü olan bir iyondur.

*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Acetyl coenzyme A, asetil koenzim A

Yağ asitlerinin oksidasyonu, bazı aminoasitlerin indirgenmesi ve glikoliz gibi olaylarda oluşan bir ara maddedir. Lipid biyosentezinde önemli bir role sahiptir.Asetik asit ve co-enzim A nın birleşmesiyle oluşmaktadır.

Asetik asit, acetic acid

Sirkede bulunan iki karbonlu bir karboksilik asittir.Kimya endüstrisinde çok yaygın kulanılmaktadır.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Akomodasyon, Accommodation

Gözün uzaktakı ve yakınjdaki cisimlere olan görme uyumuna denir.Bu gözümüzün bir yeteneğidir.Göz merceğinin yapısındaki esneklik sayesinde bu gerçekleşir.Uzaktaki ve yakındaki

Accessory

Ana bütüne bağlı olan ilave yapıya denir.Örneğin aksesuar intestinal organ dediğimizde bunun içine tükrük bezleri, pankreas ve dil girer.*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Acanthamoeba

Acanthamoeba: Toprakta, gölerde ve kaplıcalar gibi sıcak suyun birikim oluşturduğu yerlerde bulunan bir amip türüdür. Klima ve diyaliz cihazlarında da görülebilir.

Absorbsiyon

Emilim.

8 Aralık 2012 Cumartesi

Manganez eksikliği ve fazlalığı

Manganez epeyce enzim sistemlerinin bir  parçasıdır.Örneğin glikozil transferaz ve fosfoenolprüvat dekarboksilaz.Mnaganez kemik için önemlidir.Mnaganezin eksikliği görülmez ama fazlalığı özelikle

Selenyum, eksikliği ve aşırı alımı

Selenyum vücudumuzda glutatyon peroksidaz enziminin bir bileşenidir.Tiroid hormonlarını deiyonize eden bir enzimin de içinde bulunur.Vitamin E gibi bir antioksidandır.Eksikliği keshan

Krom, krom eksikliği ve fazlalığı

Krom özellikle hayvanlarda esansiyel bir mineraldir.Krom ve insülinin birleşmesiyle oluşan bir kompleks hayvanlarda insülinin etkilerini arttırır.İnsanda ise bu durum var mı yok mu

Flor eksikliği ve fazlalığı

Flor doğada yaygın olarak bulunan bir elementtir.İnsan vücudunda bulunan florun çoğu kemik ve dişlerde yerleşmiştir.Besin olarak alımında ise birçok gıdada bulunmasına rağmen florun ana kaynağı içme suyudur.Vücutta flor eksikliğinde osteporoz ve diş çürüklerinin oluşumu artar.

Pnömosit

Akciğerde bulunan tip I ve tip 2 olarak ayrılan hücrelerdir.Tip I pnömositler ince bir duvara

Göğsün fizik muayenesinin temel ilkeleri

İnspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskültasyon temeline dayanır.İnspeksiyonda kişinin önce karşıdan genel durumuna bakılır.Huzursuzluk ve malnütrisyon olup olmadığı gözlenir.Göğüs kafesinin pektus ekskavatum ya da pektus karinatum gibi bir konjenital yapı bozukluğu var mı yok mu bakılır.Yardımcı solunum kasları inspirasyona katılıyor mu katılmıyormu bakılır.Kişi nefes alıp verirken dudaklarını büzüp büzmediğine bakılır.İki yarım toraksın solunuma simetrik katılıp

Paroksismal nokturnal dispne

Bir kişi yattığında ortaya çıkan nefes darlığına denir.Bu dispne sağ kalbe venöz dönüşün artması sonucunda meydana gelir.Kalp yetmezliği ile bağlantılıdır.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Ortopne

Kişi, supin pozisyonunda iken oluşan dispneye ortopne denir.Yani supin pozisyonundayken ortaya çıkan nefes darlığıdır.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Tabes dorsalis

Duyusal affarent nöronlardaki dejenerasyon sonucu ortaya çıkan bir durumdur.Medulla spinalisin dorsal köklerindeki sinirlerde dejenerasyon olur.
Genelikle sebebi tedavi edilemeyen sifiliz enfeksiyonlarına sekonder olarak ortaya

Uvea

Gözün vaskuler orta tabakasıdır.İris, khoroid ve siliyer tabakadan oluşur.


Salmonella

Gram negatif bir bakteridir.Flagelli bir bakteridir.Sadece S. enterica ve S. bongorinin 2500 seronegatifi tanımlanmıştır.
Salmonella enfeksyonu hayvanlarda, insanlarda ve kuşlarda görülür. İnsanda özellikle tifo ateşi, salmonelazis, paratiroid ateşi ve gastroenteritin nedenidir.İlk kez 1885 yılında salmonella bir domuzdan izole edilmiştir.
Salmonella enfeksiyon genellikle bakterinin alımından 12-72 saat sonra belirtilerini göstermeye başlar.Kusma, mide bulantısı ve diare belirtileri görülür.
Salmonella, toksinleriyle intestinal mukozaya tutunarak buradaki hücrelere zarar verir.Bu hasar sıvı emilimine engel olarak diareye ve ciddi dehidratasyona neden olur.
Salmonella tanısı en sık dışkı bakısıyla konur.Polimeraz zincir reaksiyonu ile tanısı daha hızlı konur.

Sifiliz( frengi ), Syphilis

Cinsel yolla bulaşan tropenama pallidumun neden olduğu bir hastaalıktır.Sifiliz enfeksiyonunun aktif ve aktif olmadığı zamanlar olabilir.Yani semptom gösterdiği ya da göstermediği periyodlar olabilir.Ama sifiliz hastası belirtiler göstermese bile hastalığı bulaştırır.
Sifiliz sadece cinsel yolla bulaşacak diye birşey yoktur.Enfekte kişinin ağzıyla, rektumuyla da temasla da sifiliz bulaşabilir.Sifiliz genellikle boğaz, ağız, rektum ve

Ubiquitinler

Birtakım hücresel fonksiyonlarda rolü olan yapısal proteinlerdir.Protein degradasyonu ve ısı - şok cevaplarında görev alır.*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Acetylglucosamine Galactosyltransferase

Laktalbumin proteinin oluşum yolunda N-Acetylglucosamine'nin glukoza değişimine yardımcı olan bir enzimdir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

UDP Glucuronyl Transferase, udp glukornil transferaz

Fenoller, alkoler, aminler ve yağ asitlerini içeren bir takım reaksiyonlarda UDP glukorinik asidin konjugasyonunu katelizleyen bir enzimdir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

UDPG Dehydrogenase

NAD+ oluşum mekanizmasında UDP glikozun, UDP glucuronata dönüşümünü oksidayon yoluyla sağlayan bir enzimdir.
*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

UDPG Pyrophosphorylase

UTP glikoz 1 fosfatın UDP glikozun bir tipine dönüşümüne yardımcı olan bir enzimdir.
UDPGal GM2 Beta1-3-Galactosyltransferase

Galaktoserebrozid biyosentezinde oluşumda son adımı katalizyen bir enzimdir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

UDP Glucose 4 Epimerase, udp glikoz 4 emiperaz

Galaktoz metabolizmasin önemli bir yeri olan bir enzimidir.UDP galaktozun UDP glikoza reversıbl dönüşümünü sağlar.

*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Çocuklarda üriner trakt enfeksiyonu

Çocuklarda böbrek, mesane, üreter veya üretrada görülen enfeksiyonların henel adıdır.Genelde

Üridin monofosfat, uridine monophosphate (UMP)RNA nın içinde bulunan nükleotidlerden biridir.Bir fosfattan, bir urasilden ve bir ribozdan oluşan bir moleküldür.Orotidİlic asitten(orotidin 5'-monofosfat)  orotidilat dekarboksilaz enziminin katalizlediği dekarboksilasyon sonucu oluşur.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Ürik asit, uric acid

Ürik asit: Pürinin yıkım ürünüdür.Özellikle gut adı verilen bir hastalıkta kanda ürik asit düzeyi yükselir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Urge incontinence, acil inkontinans


Mesane duvarının aniden kasılmasıyla insanda ani olarak idrar yapma isteğinin oluşmasına denir.

7 Aralık 2012 Cuma

Üretral sfinkter

Mesaneden idrarın atılımını be tutulumunu sağlayan bir kas mekanizmasıdır.İç ve dış olmak üzere iki üratral sfinkter vardır.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Üretra

Üretra: Vücutta idrarın mesaneden vücut dışına atılım yerine kadar olan kanal. Erkeklerde üretra

Üreter

Her iki böbrekten çıkan mesaneye kadar ilerleyen idrar taşıyan yapılardır.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Ureaplasma


Ureaplasma: genellikle ürogenital sistemi etkileyen ve erken doğum, spontan düşüklere neden olan bir bakteridir.

*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Peptik ülser

Mide, duodenum veya özofagus duvarındaki bir ülser. Ülser oluşumu midede Helicobacter pylori bakterisi ile ilgilidir, anti-inflamatuar ilaçlar ve sigara semptomlara zemin hazırlar. Peptik ülser ağrısı ülserasyon varlığı veya şiddeti ile korele değildir. Peptik ülser komplikasyonları kanama,

Unstabil diyabet

Unstabil diyabet: Eğer bir kişinin kan glikoz (şeker) seviyesi sık sık yüksekten düşüğe ve düşük seviyeden yüksek seviyeye oynuyorsa buna stabil olmayan ( unstabil) diyabet denir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

International Unit


Bir International Unit (IU) bir maddenin uluslararası kabul miktardır. Bu yağda çözünür vitaminler

Ondülan ateş


Ondülan ateş: Terleme, halsizlik, güçsüzlük, iştahsızlık, baş ağrısı, miyalji (kas ağrısı) ve sırt

Umblicus

Bebek doğduğunda kordon kesilip bir süre sonra kalan izdir.Göbek deliği denir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Umbilikal kordon


Umbilikal kordon: plasenta ile gelişmekte olan fetusü bağlayan kordona denir.Umbilikal arter ve ven
bu  kordonun içindedir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Ultraviyole A


Ultraviyole A: Güneşin yaydığı görünmez ışınlarının üç tipinden (birlikte ultraviyole B ve ultraviyole C) biridir.

Ultraviyole C yeryüzünde yaşamı tehdid eden ultraviyole ışığın en tehlikeli türü olmasına

Endoskopik ultrasonografi


Endoskopik ultrasonografi:  Endoskopi ve ultrason görüntüleri ve sindirim sistemi ve çevre doku ve organları hakkında bilgi almak için yapılan bir prosedürdür. Endoskop

Transvajinal ultrason


Vajina içine yerleştirilen bir prob aracılığıyla ses dalgaları göndererek görüntüleme tekniğidir.*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Doppler ultrason


Doppler ultrason: Dokıulardaki kan akımını görmek ve ölçmek için kullanılan bir ultrason formudur. Doppler ultrasonografi eritrositlerin hareketi nedeniyle

Ulnar sinir

Ön kol ve ele duyusal ve motor innervasyon sağlayan büyük bir sinirdir.*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Ullrich konjenital müsküler distrofi

Ullrich konjenital müsküler distrofi: kas zayıflığı, çoklu eklem kontraktürleri ve eklem hiperekstensibilitesi (gevşeklik) ile karakterize doğumda olan bir bozukluk olup, özellikle distal eklemler (gövdeden uzak olan) tutar. Hastalık otozomal resesif kalitimla,

Ülseratif Gingivitis


Ülseratif Gingivitis: Diş etinin üslerasyonla ve şişmesiyle karakterize olan endeksiyonuna denir.
Bazı mikroorganizmalar (fusiform ve spiroket )

Ülseratif proktit


Ülseratif kolit kendini kalın bağırsak (kolon) iltihabı şeklinde gösteren nispeten sık görülen bir hastalıktır.Nedeni bilinmemektedir. Bu inflamatuvar barsak hastalığı da denilen durum crohn hastalığı ile bazı benzerlikler gösterir.

Rektumda daima ülseratif kolit yer almaktadırİnflamsyon

5 Aralık 2012 Çarşamba

Uterusun kontraksiyonları

Uterus kadının gerilip kısalmasıyla oluşan duruma denir.Bu durum doğum sırasında uterusun incelip uzamasını ve bebeğin doğum yoluna girmesine yardımcı olur.

Uterus prolapsusu

Uterus prolapsusu: Uterusun normal pozisyondan karın içinde anormal bir pozisyona gitmesiyle ve genelikle daha alt seviyede bir pozisyona gitmesiyle oluşan durum.Uterus prolapsusu zayıf kaslar, tekrarlanan gebeliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bazen, anlayışı ile müdahale hamilelik

Üveit

Üveit: Uveanın iltihabı. Üveit göz iltihabının ciddi bir şeklidir ve kalıcı görme kaybına neden olabilir. İltihabı azaltmak için ilaçlarla agresif bir tedavi gerektirir.

Kronik vulvar ağrı


Kronik vulvar ağrı, vulva ; labia, klitoris ve vajinanın giriş bölgesindeki kadın dış genital alanına denir.Ağrı genellikle perine, uyluk ve kalçaya yayılabilir ve

Vulvar vestibulit

Vulvar vestibülit: vajina girişindeki küçük bezlerin iltihabı. Vulvar vestibülit genç kadınlarda ağrılı cinsel ilişkinin en yaygın fiziksel nedenidir. Olguların yaklaşık

Vulvitis

Kadındaki dış jenital organların inflamasyonuna denir.Vulva; labia, klitoris ve vaginanın girişini kapsayan bir bölgedir.Vulvadaki mantar enfeksiyonlar vulvitisin bir tipidir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*