19 Kasım 2012 Pazartesi

Tersiyer hiperparatiroidi


Tersiyer hiperparatiroidizm genellikle paratiroid bezlerinin aşırı paratiroid hormonu salgılaması nedeniyle uzun süren sekonder hiperparatiroidizmden sonra olur.  Primer hiperparatiroidizm de olduğu gibi kan kalsiyum düzeyi yüksektir (hiperkalsemi).

Tersiyer hiperparatiroidi en sık nedeni çoğunlukla sekonder hiperparatiroidizm ile bağlantılı kronik böbrek hastalığıdır. Bir böbrek nakli sonrası devam edebilir. Yüksek fosfat seviyeleri, aktif D vitamini ve hipokalsemi,  paratiroid bezinin nodüler hiperplazisi olur. Nodüler hiperplastik adenom olarak bilinen büyümeler görülür.

Belirti ve bulguları genellikle kemik hastalığı (osteoporoz), kas güçsüzlüğü, kemik ve eklem ağrısıdır. Bunun nedeni,  hiperkalsemi ve artmış paratiroid hormondur.

Tersiyer hiperparatiroidi çok nadirdir.

Tersiyer hiperparatiroidizm hipofosfatemik raşitizm olan hastalarda oluşabilir. Çok nadir görülmekle birlikte, bu durumun en sık görülen formu doğrudan X genine bağlıdır.

Tersiyer hiperparatiroidizm genellikle cerrahi ile tedavi edilir, kısmen veya tamamen paratiroidektomi yapılır. 4 paratiroid bezi çıkarılır, sağlıklı bir paratiroid dokusundan küçük bir parça paratiroid hormon sekresyonunu korumak için kol içine implante edilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder