10 Kasım 2012 Cumartesi

Periventriküler lökomalazi


Lateral ventriküllere yakın beyaz cevherde nekroz (daha sık pıhtılaşma) ile karakterize beyin hasarıdır.
Periventriküler lökomalazi (PVL) prematüre bebeklerde en sık görülen iskemik beyin hasarıdır. Periventriküler lökomalazide periventriküler echodensiteler veya kranial ultrasonografi ile saptanan kistler vardır.

Periventriküler lökomalazi patofizyolojisi karmaşık bir süreçtir. Periventriküler lökomalazi iskemi nedeni ile gelişmekte olan beynin periventriküler bölgedeki oligodendrositlerin hasarlanmasıyla oluşur. Maternal veya fetal enfeksiyonu takiben Sitokin hasarı olur.

Periventriküler lökomalazi (PVL) 1500 g dan az doğum ağırlığında ve 32 gebelik haftasından önce doğan prematüre bebeklerde sık ortaya çıkar. Bu bebeklerin çoğunda annede koriyoamniyonit geçmişi vardır.
Başlangıçta, çoğu prematüre bebeklerde asemptomatiktir. Semptomlar ortaya çıkarsa, bunlar genellikle silik olur.
Etkilenen bireyler genellikle motor kontrol problemler ya da diğer gelişimsel gecikme sergilerler ve genellikle yaşamın ilerleyen zamanlarında serebral palsi veya epilepsi gelişir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder