30 Kasım 2012 Cuma

Obsesif kompulsif bozukluk ( OKB )


Obsesif-kompulsif bozukluk: obsesif düşünceler ve bu tür temizlik gibi kompulsif eylemler ile karakterize bir psikiyatrik bozukluk, kontrol, sayma veya panosu. Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), anksiyete bozukluklarından biri, bir kişinin yaşamı boyunca sürebilen bir durumdur. OKB ile muzdarip birey anlamsız ve üzücü olan ama üstesinden gelmek için son derece zorlanan, tekrarlayan düşüncelerin ve davranışların bir
modelidir. OKB hafiften ağıra doğru bir spektrum içinde oluşur, ancak tedavi edilmezse ciddileişir, okulda, iş yerinde çalışması için bir kişinin kapasitesini yok eder.

Obsesyonlar OKB olan kişinin zihninde istenmeyen fikirlerin veya dürtülerin olduğu durumdur. Tekrar ve tekrar, birey "Ellerim kirlenmiş olabilir - onları yıkamam gerekir" "Ben gaz kaçırmış olabilirim" gibi rahatsız edici bir düşünce kişinin beyninde yaşar;  Bu düşünceler tatsız, müdahaleci ve yüksek derecede anksiyete  üretir.

Kendi obsesyonlarına yanıt olarak, tekrarlayıcı davranışlar OKB teşhisi alan insanların çoğunda kompulsiyonlar gözlenir. Bunlardan en yaygını yıkamadır. Diğer kompulsif davranışlar, sayma tekrarlama, biriktirme...vs.
OKB hastalarının nörotransmiter serotonini etkileyen belirli ilaçlara iyi yanıtın olması bozukluğun nörobiyolojik bir temeli olduğunu göstermektedir.

OKB ye bazen , madde kötüye kullanımı bozuklukları, kişilik bozukluğu, dikkat eksikliği bozukluğu, veya anksiyete bozukluğu, depresyon eşlik eder.

Tedavi bilişsel davranışçı terapi ve / veya ilaçla  olur. Davranış terapisi önemli ölçüde yararlı olabilir. Bazen ilaç ve davranış terapisi birlikte kullanılabilinir.

Serotonin OKB semptomlarını azaltabilir. Özellikle OKB tedavisinde kullanım için onaylanmış ilk serotonin reuptake( geri alım) inhibitörü (SRİ) olan trisiklik antidepresan klomipramin (anafranil) idi. Bunu, fluoksetin (Prozac), fluvoksamin (Luvox), ve paroksetin (PaxilR) takip etmiştir. Büyük çalışmalar hastaların dörtte üçünün bu ilaçlar ile yardımcı olduğunu göstermiştir. Ve hastaların yarısından daha fazlasında, ilaçlar obsesyon ve kompulsiyonların sıklığını ve şiddetini azaltır . İyileştirme genellikle en az üç hafta veya daha uzun sürer.

Geleneksel psikoterapi, genellikle OKB için yararlı değildir. Ancak, "pozlama ve tepki önleme" adı verilen belirli bir davranış terapisi yaklaşımı OKB olan birçok kişi için faydalıdır. Bu yaklaşımda, hastan bilinçli ve isteyerek doğrudan veya hayal gücü ile, korkulan nesne ya da fikri ile yüzleşir.

OKB için davranış tedavisi ile ilgili çalışmalar onu tamamlayan hastaların çoğunluğu için başarılı bir tedavidir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder