31 Ekim 2012 Çarşamba

Serum hastalığı

Kişiye verilen alerjen protinlerle ortaya çıkan, tip III aşırı duyarlık reaksiyonudur.Oluşam immunkompleksler küçük damarlarda çökelir ve C3a, C5a, C567 oluşur.Polimorf lökositler toplanır.
Klinik bulgular :Kaşıntı, ateş, artrit, artralji, LAP, ürtiker, anjiyoödem.
Labarotuarda: Trombositopeni, lökopeni, sedimentasyon hızı artımı, proteinüri, mikroskopik hematüri, hyalin silendirler görülür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder