7 Ekim 2012 Pazar

Senkop

Global serebral hipoperfüzyon sebebiyle olan ani bilinç kaybıdır.Beyin enerji depolamadığı için beyne çok kısa süre kan akımında azalma olması senkopa neden olur.Kardiyak senkop damar hastalığı, kardiomiyopati, kapak
disfonksiyonu, aritmiler nedeniyle olabilir.Vazovagal senkop ise adolesanlarda en sık görülen senkop tipidir.Vazovagal senkobu stres veya kötü duygudurum tetikler.
Hasta hareketsiz ve gevşek genellikle soğuk ekstremiteli, zayıf nabız, ve belli belirsiz nefeslidir.
Tanı olay sırasında dikkatli bir öyküye, görgü tanıklarına, ya da tesadüfi muayeneye bağlıdır.

Sebepleri :
Çıkışı engelleyen kalp hastalıkları
Sistolik disfonksiyon kalp hastalıkları
Diyastolik disfonksiyon kalp hastalıkları
Aritmi (çok hızlı veya çok yavaş)
Azalmış venöz dönüş
Çıkış tıkanıklığı egzersiz, vazodilatasyon,  hipovolemi (özellikle aort darlığı ve hipertrofik kardiyomiyopati)

Etiyoloji
En yaygın nedenleri
-Vazovagal
-Idiyopatik

Aşağıdaki durumlarla beraber olan senkop aciliyet gerektirir:

-Efor sırasında senkop
-Kısa bir süre içinde birden fazla nüks
-Kalp üfürümü veya diğer bulgular ( göğüs ağrısı) yapısal kalp hastalığı
-Ileri yaş
-Senkop sırasında önemli bir yaralanma
-Aile öyküsünde ani beklenmeyen ölüm


*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder