14 Ekim 2012 Pazar

Lökosit

Renksiz kan hücre grubudur.Kanda milimetreküp başına ortalama 8000 ( 4000- 10000) adet vardır.Ameboid hareket edebilirler.İki guruba ayrılırlar Granuler lökositler: Eosinofil, bazofil, nötrofil. Granuler olmayanlar: Lenfosit ve monositlerdir.Enfeksiyon olduğunda sayıları artar, kan,lenf, dokularda hareket ederler.Tüm lökositlerin kanda sayımında hemogramda WBC değerine bakılır.Normal değerlerde fazla sayıda olmasına lökositoz, az olmasına ise lökopeni denir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder