20 Ekim 2012 Cumartesi

Kompleman sistemi, immunoloji

Kompleman sistemi 32 ayrı maddeden oluşur.Bunlar da 20 si ; plazma kompleman kompanenti, 5 tanesi hücre membran düzenleyicisi, 7 tanesi hücre memran reseptöründen meydana gelir.En fazla fonksiyona sahip olanlar B, D, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 dur.Bunlar arasında ise en fazla bulunan C3 tür.Kompleman sistemi alternatif ve klasik yollardan ilerler.Ama sonunda C3 komponentinde birleşirler.Klasik yolda antikorlar varken alternatif yolda antikorlar bulunmaz.Klasik yol antijen - antikor reaksiyonu ile stumule olur.Klasik yolda birçok ürün oluşur bu ürünler aşağıdaki etkileri yapar:
Opsonizasyon ve fagositoz: C3b nötrofillerin ve makrofajların fagositozunu uyarır.Lizis : C5b6789 adlı kompleks bakterilerin zarlarını yırtar.Aglutinasyon : Yabancı mikroorganizmanın toplanması sağlanır.Kemotaksi: Oluşan C5a çok sayıda nötrofil ve makrofajın enfekte bölgeye gelmesini sağlar.C3a, C5a ve C4a maddeleri, mast hücreleri ve bazofiilere etki ederek histamin ve heparin salınımını sağlar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder