20 Ekim 2012 Cumartesi

IgM, İmmunoglobulin M


 IgM, B-hücreleri tarafından üretilen bir temel bir antikordur. insan dolaşım sisteminde fiziksel olarak en büyük antikordur.
İmmunoglobulinlerin % 10 nu oluşturur.İntravaskuler alanda bulunur.J zinciri ile birlikte pentamer şeklinde kanda dolanır.

 IgM, yaklaşık 970 kDa  bir moleküler kütleye sahiptir.

IgM büyük bir molekül olduğu için, iyi yaygın değildir ve sadece çok az miktarlarda bulunur
polimerik yapısı sayesinde, IgM yüksek birleşme gücüne sahiptir, kompleman aktivasyonun da özellikle etkilidir.
 IgM antikorları plasentadan geçemez.
Bir hastanın serumunda IgM antikorlarının gösterilmesi yeni enfeksiyonu gösterir, ya da bir yenidoğan serumunda yükselnesi intrauterin enfeksiyonu (örneğin konjenital kızamıkçık) gösterir.

2. Özellikler
a) IgM serumdaki  3 üncü en çok bulunan antikordur.
b) IgM B hücreleri tarafından yapılan  ilk Ig dir.

Arttığı durumlar:
a) Waldenström makroglobulinemi
b) trypanosomiasis
c) Aktinomikozu
d) Carrión hastalığı (Bartonella)
e) Sıtma
f) Enfeksiyöz mononükleoz
g) Lupus eritematozus
h) Romatoid artrit
I) Disgammaglobulinemia (belirli durumlarda)
Not:. Yenidoğanda, 20 ng yukarıda IgM düzeyi  kızamıkçık virüsü, sitomegalovirüs, sifiliz veya toksoplazma tarafından enfekte olduğunun göstergesidir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder