23 Ekim 2012 Salı

Hipokalsemi

Hipokalsemi : Kandaki kalsiyum konsantrasyonunun normalin altında olmasıdır. Belirtileri; hiperaktif derin tendon refleksleri, Chvostek belirtisi, kas ve karın krampları ve carpopedal Spazmı içerir.


 Kronik hipokalsemi kemiklerin yetersiz mineralizasyonu, yumuşak kemik oluşumuna (osteomalazi) ve osteoporoza katkıda bulunur. Çocuklarda, hipokalsemi raşitizme yol açar. Tedavide kalsiyum veya kalsiyumu fazla olan besin alımını gerektirir.

Hipokalsemi, özellikle yenidoğan pediatrik hastalarda görülmektedir.
Hipokalsemide kan kalsiyum düzeyi  term bebeklerde 8 pretermlerde ise 7 mg/dl nin altındadır.

Kalsiyum metabolizması
kalsiyum metabolizması başlıca 3 hormon tarafından kontrol edilir.
-1, 25 dihidroksikolekalsiferol:Bağırsaklardan kalsiyum emilimini arttırır.
-paratiroid hormonu
-kalsitonin:Kalsiyum düzeyini azaltır.
Kalsiyumun % 99'u kemiklerdedir.% 1 'i plazmadadır.Plazma kalsiyum düzeyi 10 mg/dl dir.
İyonize kalsiyum kan pıhtılaşması, kas kasılması ve sinir fonksiyonları için gereklidir.
Doğumdan önce fetüsün Ca ihtiyacı anneden karşılanır.Doğumdan sonraki 24. saatte kalsiyum düzeyi minimuma iner.Bunun üzerine kemiklerden kana kalsiyum verilir.

Kalsiyum vücutta en bol bulunan mineraldir.
iyonize kalsiyum aktif ve fizyolojik olarak önemli bir bileşenidir. Total kalsiyum düzeyi iyonize fraksiyonu ve bağlı fraksiyonu içermektedir. Iyonize kalsiyum düzeyi albümin düzeyi, kan pH'sı, serum fosfat, serum magnezyum ve serum bikarbonat düzeyinden  etkilenir ve bu kan transfüzyonu veya total parenteral beslenme gibi faktörlere göre azalabilir. 7.4 arasında bir pH 'da fizyolojik olarak,kalsiyumun %40'ı albumine bağlanır,% 10'u bikarbonat, fosfat ya da sitrat ile kompleks oluşturur ve geriye kalan % 50 serbest iyonize kalsiyum olarak bulunur. Iyonize kalsiyum normal aralığı 1-1,25 mmol / L (4-5 mg / dL) 'dir.

Serum kalsiyum konsantrasyonunu aşağıdaki gibi birçok önemli biyolojik işlevler için kritik önem taşır:

Birçok hücresel enzimi Etkinleştirme
Düz kas ve miyokard kontraksiyonu
Sinir impuls iletimi
Ekzokrin bezlerin sekretuvar aktivitesi
Hipokalsemi merkezi sinir sistemi (MSS)nde sinirlilik ve zayıf kas kontraktilitesiyle karşımıza çıkar.

Hipokalsemi en sık yenidoğanlarda görülür.

-Erken neonatal hipokalsemi-
matür bebekte: İyonize Ca+2 < 4.4 mg/dl, total  Ca+2  <8 mg/dl

Prematür bebekte: İyonize  Ca+2<  4.4 mg/dl, total  Ca+2<  7 mg/dl
Prematüre bebeklerin %30’ unda erken neonatal hipokalsemi olur

Doğum 48-72 saat içinde gerçekleşir Erken neonatal hipokalsemi, aşağıdaki faktörlerden kaynaklanabilir:
Prematürite
Doğum asfiksi
Anne Diabetes mellitus
İntrauterin gelişme geriliği (IUGR)
Annede hiper paratiroidi

-Geç neonatal hipokalsemi-
3-7 gün doğumdan sonra oluşabilir. Yenidoğanda fosfat açısından zengin formül veya inek sütü ile beslenme sonucunda oluşur.
Diğer nedenler

Magnezyum eksikliği
Yenidoğanın geçici hipoparatiroidi
Diğer nedenlere bağlı Hipoparatiroidizm
Hipoparatiroidizm, anormal D vitamini üretimi ya da  hiperfosfatemi bebeklerde ve çocuklarda hipokalsemi nedenleri arasındadır.

Hipoparatiroidizm aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

Aplasia veya hipoplazisi - DiGeorge sendromu; velocardiofacial sendromu; gestasyonel diyabet, retinoik asit fetal maruziyeti;  kalp defektleri, vertebral defektleri, anal atrezi, özefagus atrezisi, böbrek anomalileri (VATER) ile TÖF kompleksi , koanal atrezi, büyüme geriliği, erkek genital anomalileri ve kulak anomalileri
Parathormon (PTH) reseptör defektleri - Psödohipoparatiroidizm
Otoimmün parathyroiditis
İnfiltratif lezyonlar - hemosiderozis, Wilson hastalığı, talasemi
İdiyopatik neden

Anormal D vitamini üretimi veya eylemi aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:
D vitamini eksikliği - Diyet yetersizliği ve antikonvülzanların maternal kullanımı bildirilmiştir.
D vitamini metabolizması Edinsel veya kalıtsal bozukluklar
D vitamini fonksiyonuna direnç
Karaciğer hastalığı - Karaciğer hastalığı D vitamini 25-hidroksilasyonu etkileyebilir; bazı ilaçlar (örneğin, fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, izoniazid ve rifampin)

Hiperfosfatemi aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

 yanlış formül Aşırı fosfat alımı
Fosfat içeren lavmanın uygunsuz kullanımından kaynaklanan aşırı fosfat alımı
Total parenteral beslenme
Artmış endojen anoksi, kemoterapi nedeniyle yükleme veya rabdomiyoliz
Böbrek yetmezliği

Bebeklerde ve çocuklarda hipokalsemi diğer nedenleri şunlardır:
Malabsorbsiyon sendromları
Alkaloz
Pankreatit
Pseudohypocalcemia (yani, hipoalbuminemi)


Erken neonatal hipokalsemi vakalarının çoğu sekelsiz 48-72 saat içinde düzelir.

Eksojen fosfat yükü ve magnezyum eksikliği ikincil Geç neonatal hipokalsemi fosfat kısıtlamasıyla ve magnezyum replasmanı iyi cevap verir.

Hipokalsemi semptomları:
belirti olmayabilir
Letarji
Kötü beslenme
Kusma
Abdominal distansiyon
Nöbetler
Seğirme
Kramplar
Laringospazm, nadirdir.
Hipokalsemi tedavisinde :

% 10 Ca glukonat  çok iyi dilüe edilip(1/10)
Çok yavaş ve kalp monitorizasyonu ile 2 cc/kg IV verilir.
 6-8 saat aralarla tekrarlanır.Ya da total sıvı içine günlük olarak konur.
Kan kalsiyumu normalize olunca basamaklı olarak 2-3 günde kesilir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder