23 Ekim 2012 Salı

Hipermagnezemi
Hipermagnezemi: Kanda aşırı magnezyum. Böbrek hastalığı hipermagnezeminin başlıca nedenlerinden biridir. böbrek fonksiyonları zayıflamış kişiler magnezyum alımı konusunda özellikle dikkatli olmalıdır.
Magnezyum glikoliz ve oksidatif fosforilasyon gibi çoğu biyokimyasal reaksiyonlara katılır.
Magnezyum iyonları da adrenal medulladan gelen katekolaminlerin salınımını engelleyebilir.
Toplam vücut magnezyumunun yaklaşık% 60 ı kemikte bulunur, ve geri kalan yumuşak dokulardadır.

Emilimi Ca+2 ‘ a benzer şekilde D vit bağlıdır.
Mg düzeylerinin kontrolünü böbrekler yapar.
PTH Mg düzeyini arttırır.

Magnezyum serum konsantrasyonu referans aralığı 1.8-2.5 mEq / L'dir.

Yenidoğanda serum Mg düzeyi 1.6-2.8 mg/dl dir.
Prematürelerde biraz düşük.


Diyetle alınan  magnezyumun  % 40'ı emilir; emilim ince bağırsak (ağırlıklı ileum) boyunca ve kolonda olur. 0.3 meq / kg magnezyum günlük alınmalıdır. Ancak, bebekler ve çocuklar magnezyuma daha fazla gereksinim duyarlar.

Hipermagnezemi magnezyumun serum konsantrasyonunun  2.5 meq / L den büyük olmasıdır.

Hipermagnezemi genellikle Diyabetik ketoasidozlu kişilerde görülür

Hipermagnezemi belirtileri düşük seviyelerde (2-4 mEq / L)şunlardır:
Bulantı
Kusma
Flushing
Letarji
Zayıflık
Baş dönmesi

4-6 mEq / L seviyelerinde derin tendon refleksleri kaybı,uyuşukluk ve komaya kadar gidebilir.5 mEq / L den daha yükseğe çıktığı an, MSS depresyonu başlar. 10 mEq / L den daha yüksek magnezyum konsantrasyonları yetişkinlerde solunum depresyonuna yol açmasına rağmen, yenidoğanda çok daha düşük seviyelerde oluşabilir.

Hipermagnezemi oluşması için hazırlayıcı faktörler şunlardır:
Böbrek yetmezliği (akut veya kronik)
iyatrojenik (örneğin, antasitler, katartikler)
Yenidoğanlarda eklampside magnezyum sülfat ile tedavi edilen annelerden doğan çocuklar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder