23 Ekim 2012 Salı

Hiperglisemi


Anormal derecede yüksek kan şekeri seviyesi.
Hiperglisemi en sık diabetes mellitustur. Vücutta yeterli insülin yoksa oluşur.

Hiperglisemi belirtileri polidipsi (aşırı susuzluk), poliüri (sık idrara çıkma ihtiyacı) ve kuru bir ağızdır.

"hiperglisemi" Yunanca "hiper-" = yüksek, üzerinde, ötesinde, yukarıda + "glykys" = tatlı + "Haima" = kandan geliyor.

Yenidoğanda plazma glukozunun 120 gr/dl üzerindedir.Prematürelerde glukoz infüze edilirken doz aşımında, stres hormonları artışında ve sepsiste olabilir.
Tedavide İV insülin 0.04-0.1 ü/kg/saat yapılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder