20 Ekim 2012 Cumartesi

Hepatit B, çocuklarda viral hepatit


Hepatit B virüsü (HBV) için kuluçka dönemi 30-180 gün (ortalama, yaklaşık 75 gün)dür. Hastalar daha sonra prodromal ya preikterik döneme girerler, iştahsızlık, halsizlik, yorgunlukla başlar karaciğer enzimleri yükselmeye başlar ve hasta sağ üst kadran ağrısı karşılaşabilir. Hastaların yaklaşık % 15 serum hastalığı benzeri bir hastalık gelişir. Bu hastalarda, ateş, artrit, eklem, bir ya da ürtikeryal döküntü görülebilir.

Hastalığın ikterik fazı ilerledikçe, sarılık gelişir. Hastalar dışkı rengi değişir, idrar koyulaşır. Bu aşamada diğer belirtiler bulantı, kusma ve kaşıntı vardır.

Bu noktadan itibaren, klinik seyri çok değişken olabilir. Bazı hastalarda belirtiler oldukça hızlı gelişebilir. 
Hepatit B en önemli komplikasyonlarından biri kronik enfeksiyon gelişmesidir. Yaklaşık 350 milyon kişi dünya çapında kronik HBV ile enfekte olmaktadır. 
Erken yaşta enfekte hastalar, kronik HBV enfeksiyonu için yüksek risk altındadır: doğumda enfekte olanların % 90’ında, kronik HBV enfeksiyonu gelişebilir Oysa büyük çocuk veya yetişkinlerin sadece% 5-10 unda  kronik infeksiyon gelişmektedir Kronik enfeksiyon bağışıklığı baskılanmış hastalarda çok yüksektir.

Kronik HBV enfeksiyonu olan hastalar HCC için daha yüksek risk altındadır. Aslında, HCC HBV endemik olduğu bölgelerde kansere bağlı ölümlerin başta gelen nedenidir. HBV dünya birincil karaciğer kanserlerinin% 60-80 ından sorumludur. HCC İlk enfeksiyondan sonra 25-30 yıl ortalama geliştirir.

HBV enfeksiyonunun diğer önemli komplikasyonu FHF( fulminan hepatit) gelişmesidir.HBV ile infekte hastaların yaklaşık % 0.5-1 de ,  koagülopati, ensefalopati, serebral ödem, FHF ilerler. 

HBV 3.2-kb kısmen katına sarmallı DNA virüsüdür. 

HBV 8 genotipik çeşitleri (genotipleri AH) olduğu bilinmektedir. 

Akut hepatit enfeksiyonu ile olduğu gibi, akut HBV enfeksiyonu ile ilgili klinik hastalık hafif hastalığı FHF (hastaların <% 1) kadar şiddetli bir hastalığa kadar değişebilir. Akut hepatit geçtikten sonra enfekte bebeklerin% 5-10 sonuçta hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) karşı antikor gelişir, yani anti-HBs-net HBsAg (HBV virionlar), 

Yorgunluk kronik HBV enfeksiyonunun en sık görülen belirtidir. Hastalıkta ekstrahepatik bulgular (örneğin, poliarteritis nodosa, kriyoglobulinemi ve glomerülonefrit) gelişebilir. 
Trikrom ile karaciğer biyopsisi hepatit B ile hastada evre 3 fibrozis gösteren leke

HBV ve HCC

Sonuçta, HBsAg taşıyıcılarının yaklaşık% 20 (akut HBV enfeksiyonu olan erişkin hastaların yaklaşık% 1) siroz veya HCC gelişir. HCC insidansı dünyanın çeşitli ülkelerinde HBV infeksiyonu ile insidansı paraleldir. 
Karaciğer kanseri, primer. Siroz olmayan 80 yaşındaki erkek Büyük multifokal hepatosellüler karsinom.
HBV nin Tükürük, serum ve semenle tüm olduğu tespit edilmiştir. HBV bulaşma giden kan ürünleri, paylaşılan iğneler, hemodiyaliz ve sağlık çalışanlarında iğnelerin (veya keskin aletlerin neden olduğu diğer yaralar) ile enjeksiyon uyuşturucu kullanımı ile bulaşır.
HBV enfeksiyonu açısından yüksek risk grupları intravenöz (IV) ilaç kullanıcıları, endemik bölgelerde doğan kişiler ve erkeklerle seks yapan erkekler vardır. enfekte kan ya da vücut sıvılarına maruz sağlık çalışanları dahil, birden fazla yapılan kan transfüzyonu, hemodiyaliz hastalarında, Birden fazla partnerle ya da cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü olan heteroseksüel kişilerde sıktır.Enfekte büyük çocuklar ve erişkinlerde kronik HBV enfeksiyonu riski% 5-10 a  yaklaşır.

Hepatit B virüsü (HBV) hematojen ve cinsel yolla bulaşır. Hastalar HBV bağışıklık haline gelebilir, ya da kronik taşıyıcı durum gelişebilir. Daha sonra sonuçlarında siroz ve hepatoselüler karsinom (HCC) gelişim riski vardırAntiviral tedavi hastaların yaklaşık üçte birinde etkili olabilir ve Karaciğer nakli hepatit B'nin son aşamaları için tek geçerli tedavi yöntemi gibi görünmektedir

Kuluçka dönemi akut fazda 1-6 aydır.

Hastaların çoğunluğu asemptomatiktir, ancak anicteric hepatitli hastalarda kronik hepatit geliştirmek için daha büyük bir eğilim vardır. Belirtileri olan hastalar ikterik hepatit gelişen hastalarda aynı belirtiler var.

Ikterik hepatitte semptomlar:

Iştahsızlık
Bulantı
Kusma
Düşük dereceli ateş
Kas ağrısı
Çabuk yorulma
Düzensiz tat keskinliği ve koku duyumları (gıda ve sigara kaçınma)
Sağ üst kadran ve epigastrik ağrı (orta intermittan, hafif)

Akut hiperakut, ve subakut hepatitli hastalarda şunlar bulunabilir:
Hepatik ensefalopati
Uyuklama
Uyku desen Bozuklukları
Zihinsel karışıklık
Koma

kronik aktif hepatitli hastalar, aşağıdaki gibi bulgulardan şikayet edebilir:

Akut hepatit ile benzer semptomlar
Yorgunluk
Iştahsızlık
Bulantı
Hafif üst kadranda ağrı veya rahatsızlık
Karaciğer dekompansasyonu

Akut hepatit hastalar genellikle herhangi bir klinik bulgu yok, ancak fizik muayene şu ortaya çıkarabilir:

Düşük dereceli ateş
Sarılık (10 d anayasal belirtilerin ortaya çıktıktan sonra ve 1-3 ay süren)
Hepatomegali (hafif büyütülmüş yumuşak karaciğer)
Splenomegali (% 5-15)
Palmar eritem (nadiren)
Spider nevuslar (nadiren)

Sirozlu hastalar aşağıdaki belirtileri olabilir:

Assit
Sarılık
Varis kanaması 
Periferik ödem
Jinekomasti
Testis atrofisi
Karın kollateral venlerin belirmesi (caput medusa)


Hepatik yetmezlik hastaların yaklaşık% 0.1-0.5 'de meydana gelir ve enfekte hepatositlerin kitlesel immün lizis neden olduğuna inanılmaktadır. Çeşitli ekstrahepatik bulgular (örn., ürtikeryal döküntüler, artralji, artrit) akut klinik ve subklinik HBV enfeksiyonu, yanı sıra Gianotti-Crosti sendromu (papüler akrodermatitis), nekrotizan vaskülit ve hipokomplementemi glomerülonefrit gibi birden immün kompleks hastalıkları ile ilişkilidir.

HBV çocuklarda  nefropati vakaların% 20 ile ilişkilidir. Esansiyel mikst kriyoglobulinemi, vaskülit ile ilişkili pulmoner kanama, akut perikardit, poliserözite ve Henoch-Schönlein HBV enfeksiyonu ile ilişkili olarak rapor edilmiştir.Bulaşım insan immün yetmezlik virüsü (HIV) için aynıdır, ama HBV 50-100 kat daha bulaşıcıdır. 

Gelişmekte olan ülkelerde bulaşma şekilleri aşağıdaki gibidir:

Perinatal (anneden bebeğe doğumda)
Erken çocukluk enfeksiyonları (enfekte ev kişilerle yakın kişilerarası temas yoluyla inapparent enfeksiyonu)
Güvensiz enjeksiyon uygulamaları
Kan nakli
Cinsel temas

Perinatal enfekte bebeklerin genellikle hiçbir klinik belirti veya belirtiler var ve enfeksiyon 1-5 yaş arası çocukların sadece% 5-15 tipik hastalık üretir. Gençler ve yetişkinler enfeksiyonlarının 33-50% olarak semptomatiktir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder