7 Ekim 2012 Pazar

Fallot tetralojisi

Siyanotik konjenital kalp hastalığıdır.Tüm doğumsal kalp hastalıkları arasında % 10 oranında
görülür. Anatomikolarak 4  defektten oluşur.Sağ ventrikül çıkış yolunda obstruksiyonu, ata biner tarzda aort, sağ ventrikül hipertrofisi, VSD durumlarından oluşur.Yeni doğanda pulmoner stenoza bağlı üfürüm duyulur.Down sendromlularda sık görülür.Fallot tetralojisinde inme olabilir.İnmenin nedeni hipotansiyon, tromboemboli, anoksi, polisitemidir.Doğumda tırnak kenarlarında ve dudakta siyanoz görülür.Doğumdan 3 - 6 ay sonra çomak parmak görülür.Sol sternum kenarında sistolik trill dinlenir.S2 tektir.

EKG de: sağ aks ve sağ ventrikül HT
TELE: coeur en sabot, akciğer alanları oligemik*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder