7 Ekim 2012 Pazar

Büyük arterlerin transpozisyonu ( D-TGA )

Büyük arterlerin transpozisyonu yenidoğanda en sık görülen siyanotik konjenital kalp
hastalığıdır.Tüm konjenital kalp hastalıkları arasında görülme oranı % 5 kadardır.Erkeklerde 3 kat fazla görülür.Aort önde sağ ventrikülden, pulmoner arter sol ventrikülden çıkar.
Klinikte siyanoz görülür.Konjestif kalp yetmezliği bulguları görülebilir, S2 tek ve kuvvetlidir.VSD eşik ediyorda pansistolik üfürüm duyulur.Laboratuarda arteriel hipoksemi ve asidoz görülebilir.
EKG de : Sağ aks deviasyonu, sağ atrium hipertrofisi, sağ ventrikül hipertrofisi görülebilir
Tele de :Kardiomegali, pulmoner damar gölgeleri artmış, üst mediastende daralma gözlenir.

Medikal tedavisi:PGE1 infüzyonu, sidoz varsa düzeltilmeye çalışılır,konjestif kalp yetmezliği varsa diüretik ve dijitaler verilir.

Balon  atrial septostomi (Rashkind prosedürü) uygulanır.


Tedavi edilmediği takdirde 3-6 hafta içinde taşipne, taşikardi, aşırı terleme ve kilo yetmezliği eşliğinde kalp yetmezliği görülür.Holosistolik üfürüm dinleme bulgusu olarak duyulur.Gallo ritmi bulunabilir.


*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder