7 Ekim 2012 Pazar

Akut romatizmal ateş ( ARA )

Son zamanlarda geçirilen A grubu Beta hemolitik streptokok (gram +) enfeksiyonuna (faranjit)
sekonder  oluşur.Enfeksiyonun inkübasyon süresi 2-4 gündür.Sonradan ateş, baş ağrısı, lökositoz, boğaz ağrısı ile akut inflamasyon yanıt oluşur.Major ve minör kriterleri vardır.Major kıriterler: Kardit, Poliartrit, Kore, Subkutan nodüller, Eritema marginatum. Minör kıriterler: Ateş, Artralji, Elektrokardiyografide uzamış PR intervali, Eritrosit sedimantasyon hızı ve artmış C-reaktif protein. Poliartrit en sık görülen belirtidir ve sıklıkla akut romatizmal ateşin (% 70-75) en erken tezahürüdür.

Tüm dünyada çocuklarda ve gençlerde görülen en sık edinsel kalp hastalığıdır.

ARA en sık 5 -15 yaş arasındaki çocuklarda görülür.Kardit özelikle üfürüm duyuluyorsa  önemlidir.Bu üfürüm tiplerinden biri mitral yetmezlik üfürümüdür.Ve apekste duyulur.Diğer aort yetmezliği üfürümüdür.Diyastolik bir üfürümdür.Carey combs üfürümü duyulabilen başka bir üfürümdür.Bu üfürüm mitral kapakta ödem sonucu duyulur.ARA da sedimentasyon hızı genellikle uzar.
ARA tedavisinde yapılacaklar: yatak ıstırahatı, artrit varsa aspirin, streptokok enfeksiyonu için penisilin verilir.*Site içeriğini başka bir web sitesinde yayınlamak yasaktır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder