18 Aralık 2012 Salı

Klamidya


Klamidya, chlamydia trachomatis adı verilen bakterilerin neden olduğu tedavi edilebilir, cinsel yolla bulaşan bir hastalık.
Klamidya vajinal, anal veya oral seksle bulaşabilir.
Gebe kadından bebeğine geçebilir. Enfekte annelerden doğan bebeklerde konjonktivit , pnömoni olabilir.

Katarakt


Katarakt göz merceğinin saydamlığını yitirmesine denir. Işık akışı bozulur ve retinada oluşan resim loş ve bulanık olur.
Katarakt yaşlılarda sık görülür. Katarakt biri veya her iki gözde oluşabilir. Ancak,bir gözden diğerine yayılma şeklinde olmaz.

16 Aralık 2012 Pazar

Kronik Pankreatit

Pankreas mide arkasında onikiparmak bağırsağı ve ince bağırsağın üst kısmında bulunur. Pankreas pankreatik kanal adı verilen bir tüp aracılığıyla ince bağırsağa sindirim enzimleri (lipaz, proteaz ve amilaz)

Siroz


Siroz karaciğer geniş alanlarında kalıcı skar dokusunun oluşumuyla  hasarlanması  anlamına gelir. Bu skar dokusu karaciğerin düzgün çalışmasını engeller.

Soğuk algınlığı ( nezle )


Hapşırma, burun akıntısı, boğaz kaşıntısı belirtilerinin görüldüğü muhtemelen bilinen en yaygın hastalıktır.
Soğuk algınlığına 200'den fazla farklı virüsün neden olduğu bilinmektedir. Semptomlar genellikle şunlardır:

    Burnunuza Mukus birikmesi
    Burundan nefes almada zorluk

Kolon polipleri

Vücutta mukozanın bazı organlarda (mesane veya bağırsak gibi) çıkıntı oluşturarak büyümesidir. Kolon polipleri kalın bağırsağın iç duvarına büyür.

Konjenital Rubella ( kızamıkçık ) Sendromu

Kızamıkçık çabuk geçen bir hastalık olmakla birlikte hamile kadınlarda ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Kızamıkçık fetüste, konjenital kızamıkçık sendromu denilen bir duruma neden olabilir

Crest


Skleroderma deri, iç organlar ve küçük kan damarlarında skar dokusuna neden olan bir bağışıklık sistemi sebebpli hastalıktır. Kadınlarda erkeklerden 3 kat daha sıklıkta görülür.
Sklerodermanın iki tipi vardır:

Crohn Hastalığı


Crohn hastalığı  bir tür enflamatuar bağırsak hastalığıdır .
Crohn hastalığı tüm yaşları, cinsiyetleri ve etnik kökenlerden insanları etkileyebilir. Genellikle 15 ve 30 yaşları arasında teşhis edilir iken, herhangi bir yaşta başlayabilir.

Cooley Anemisi

Beta talasemi olarak bilinen Cooley anemisi, düzenli kan transfüzyonu ve kapsamlı tıbbi bakım gerektiren nadir bir durumdur. Durum ağırlıklı olarak Akdeniz ve Asya ülkelerinden insanları etkiler.

KOAH


Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) dispne ile seyereden, akciğer hasarıyla birlikte bir akciğer hastalığıdır.
KOAH da solunum yolları ve alveoler fonksiyonlarını kaybeder.

Koroner Arter HastalığıKalp kasının beslenmesini sağlayan koroner arterler sertleşir ve daralmış olunca koroner arter hastalığı oluşur. Arterlerin aterosklerozu  nedeniyle olur. Ateroskleroz plakların birikmesiyle olur. Plaklar koroner arterleri daraltır, kalbe giden kan akışı azalmıştır. Bu kalp kasına oksijen gidimi azalır.
Koroner arter hastalığı kalp hastalıklarının en yaygın türüdür.
Önemli koroner arter hastalığı risk faktörleri şunlardır:

    Hipertansiyon
    Hiperkolesterolemi
    Diyabet
    Sigara

Respiratuvar alkaloz

CO2 ( karbondioksit ) azalması temelde yatan durumdur.H+ iyon yükü azalır.Hiperventilasyon olur.Bu durumu kompanse etmek için HCO3 ( bikarbonat ) azalır.Bu kompansasyonu bikarbonatın böbrekte geri

Respiratuvar asidoz

CO2 artması nedeniyle H+ iyon yükü artması temelde yatan durumdur.Bunu kompanse etmek için HCO3 (bikarbonat) artar.

Hipofosfatemi

Serumdaki fosfat değerinin 2.5 mg/dl nin altında olmasına denir.Sebepleri:
Malabsorbsiyon, vit d eksikliği, uzun süreli açlık gibi barsaktan emilimin azaldığı durumlar
Hipervolemi, fanconi sendromu ve hipervolemi gibi böbreklerden fosfat atılımını arttıran nedenler

Hiperfosfatemi

Serum fosfat düzeyinin 4.5 mg/dl nin üzerinde olmasına denir.Fosfatın aşırı alınması, böbreklerden fosfat atılımının hipovolemi, hiperparatirodizm, renal yetmezlik gibi nedenlerle azalması,

Hiperkalsemi

Serumdaki kalsiyum düzeyinin 10.5 mg/dl nin üzerinde olmasına denir. Sebepleri; Malign hiperkalsemi, primer paratirodidir.

Hiperpotasemi ( hiperkalemi )

Serumdaki potasyum değerinin 5 mEq/Lt nin üzerinde olmasına hiperpotasemi denir.Altında yatan nedenler şunlardır:

Hipopotasemi ( hipokalemi )

Serumdaki potasyum değerinin 3.5 mEq/Lt nin altında olmasına hipopotasemi denir.Metabolik alkalozla bi,rliktelik göstermektedir.Kusma ile hipokalemi ender görülür.Ama kusma sonucu olan sıvı kaybı sonucu

Hipernatremi

Plazma sodyum değerininin 145mEq/Lt nin altında olmasına hipernatremi denir.Hipernatremiye aynı zamanda hiperozmolar durum da denir.En çok görülen sebebi su alımında yetersizlik ve tuz

Bakteriyel Pnömoni(ZATÜRE)


Pnömoni akciğerde olan bir enfeksiyondur. Bu bakteriler, virüsler ve mantarlar da dahil olmak üzere farklı mikroorganizmalar tarafından sebep olunur. Bakterilerin neden olduğu pnömoniye bakteriyel pnömoni denir .

Bakteriyel Menenjit


Menenjit bir kişinin omurilik ve beyin etrafındaki zarlarında oluşan bir durumdur. Beyindeki menikslerin iltihabıdır.
Menenjit genellikle viral (virüs menenjit) ya da bakteriyel (bakteriyel menenjit)dir. Hastalığın şiddeti ve tedavi

Beta Talasemi

Talasemi anemiye neden olabilen kalıtsal bir kan bozukluğu türüdür.  Alfa talasemi ve beta talasemi: talasemi iki ana türü vardır.
Alfa-globin zincir ve beta-globin zincir olmak üzere hemoglobinin iki farklı protein zincirleri vardır. Alfa globin

Binswanger Hastalığı


Bazen subkortikal vasküler demans olarak adlandırılan Binswanger hastalığı, vasküler demansın nadir görülen bir durumudur. Bu subkortikal beyaz cevherde kan damarları ile ilgili sorunlar ile bağlantılıdır. Binswanger

Bipolar Bozukluk


Ayrıca manik-depresif hastalık olarak da bilinen bipolar bozukluk, duygudurumda değişimlerle karakterize bir hastalıktır.
Bipolar bozuklukta romantize eğilim vardır. Birçok sanatçı, müzisyen ve yazarlar bu hastalıktan etkilenir.
Mani ve depresyon atakları genellikle etkilenen kişinin ömrü boyunca nükseder.
Hastalık etkin tedavi edildiğinde Bipolar bozukluğu olan insanlar, sağlıklı ve üretken yaşayabilir. Tedavi edilmezse doğal seyri kötüleşebilir.
Bipolar bozukluğun yüksek ve alçak dönemlerine mani ve depresyon atakları denir.

Mani bipolar bozukluk belirtileri ( manik epizod) şunlardır:
    Artan enerji, aktivite ve huzursuzluk
    Aşırı "yüksek" öforik duygudurum
    Aşırı sinirlilik
    Çok hızlı konuşma bir fikirden diğerine atlama
    Konsantrasyon eksikliği
    Az uyumak
    Artan cinsel tahrik
    Kışkırtıcı, müdahaleci veya saldırgan davranışlar
   Bipolar Bozukluk ve Psikotik belirtileri:
Bipolar bozukluk belirtileri olan bazı insanlar (mani ya da depresyon ciddi atakları sırasında ) psikoz yaşayabilirsiniz. Ortak psikotik belirtiler şunlardır:
    Halüsinasyonlar (işitme, görme veya başka bir şekilde olmayan şeylerin varlığını algılama)
    Sanrılar
  

Bulimia, bulimia nevroza


Bir yeme bozukluğu türüdür. Bulimia olan birisi kısa bir zamanda bir sürü yemek yiyor ve daha sonra kilo almamak amacıyla kusar.
Bireysel veya grup terapisi faydalı olur.

15 Aralık 2012 Cumartesi

Blefarit


Blefarit göz kapaklarının iltihabına neden yaygın bir göz hastalığıdır.
Blefarit anterior ve posterior blefarit olarak iki şekilde oluşur.
Anterior blefaritin en sık karşılaşılan nedenleri şunlardır: Bakteriler (Stafilokok) ve seboreik dermatit.

Ataksi Telanjiektazi


Telanjiektazi Ataksi beyin dahil olmak üzere vücudun farklı organlarını bir dizi etkileyen nadir tıbbi bir durumdur.
Ataksi Telanjiektazi belirtileri:

Astım


Astım akciğerleri etkileyen kronik bir hastalıktır. Eğer astım varsa, solunum yollarının iç duvarları (şiş) iltihaplıdır. Inflamasyon hava yollarının çok hassas yapar ve vücut güçlü bir şekilde tepki verir. Bu hırıltı,

Atopik Dermatit


Atopik dermatit genellikle erken çocukluk döneminde başlayan deri döküntüsünün bir türüdür. Bulaşıcı olmayan Atopik dermatit, egzama sık sık olarak da ifade etmekte olup, ki deri iltihabı çeşitli için genel bir

Atriyal fibrilasyon


Atriyal fibrilasyon bğir tür anormal kalp ritmidir - Ayrıca aritmi olarak bilinir.
Atriyel fibrilasyon olduğunda çoğu kişi kalp krizi geçirdiğini sanır. Ama bir kalp krizi farklıdır.
Atriyal fibrilasyon anormal kalp atışının en yaygın şeklidir. Atriyal fibrilasyon kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülür. Yaşlı insanlarda daha yaygındır.

Otizm

Genellikle bir kişinin yeteneği, iletişimini etkiler. Bozukluk genellikle 3 yaşına kadar çocuklarda ortaya çıkıyor.

Otizm (bazen "klasik otizm" denir) otizm spektrum bozuklukları olarak bilinen gelişimsel bir bozukluk

Otoimmün Hepatit


Otoimmun hepatit, vücudun bağışıklık sisteminin karaciğer hücrelerine saldırdığı bir hastalıktır. Bu karaciğerin iltihaplanmasına neden olur.

Durum çoğunlukla kadınları etkiler. Otoimmün hepatit olanların yaklaşık yüzde 70'i kadın, çoğu 15 ve 40

Kuş gribi


Kuş gribi kuşlarda influenza virüslerinin neden olduğu bir enfeksiyondur.

Yabani kuşların bağırsaklarında kuş gribi virüsü olabilir, ancak genellikle bundan hasta olmazlar. Enfekte

Apandisit


Apandisit apendiksin iltihabıdır. Apandisit başladıktan sonra etkin bir medikal tedavisi yoktur. Bu nedenle, bu tıbbi bir acil durum olarak kabul edilir. Derhal tedavi edildiğinde çoğu hasta kurtulur.

14 Aralık 2012 Cuma

Aort Kapak Yetersizliği

Aort  valfleri tam kapanmadığı durumlarda olur.Kan regurjite olmaktadır..
Aort kapağı sol ventrikülün aorta (vücuda kan taşıyan arter) girişinde kalbin sol tarafındadır.Sistolde aort

Anksiyete Bozukluğu


Bir anksiyete bozukluğu, kuvvetli kronik anksiyete ( huzursuzluk)  giderek daha kötü büyüyebilir korkusu ile insanların yaşamlarını rahatsız eden bir hastalıktır. Panik atak, obsesif düşünceler, travmatik olaylar, kabuslar, ya da sayısız korkutucu fiziksel semptomlarla insan beyni meşguliyet altındadır.

Antraks (Şarbon)


Şarbon Bacillus anthracisin neden olduğu ölümcül bir hastalıktır.ABD de posta yoluyla kasten yaydırılmaya çalışıldığı, 2001 biyoterörist saldırılarda daha bilinir olmuştur.

Anoreksia nervosa

Anoreksiya nervoza olan kişiler çok zayıf olmalarına rağmen gene de çok az yemek yerler.

Anoreksiya nervoza olan kişiler genellikle  mükemmeliyetçi olarak karakterize edilir. Gerçekte düşük benlik saygısı olup ve aşırı kendilerini eleştirirler.

Anoreksiya, anoreksi


Anoreksiya yemek yeme bozukluğudur. Kadınlarda daha sık olsa da herkezde anoreksiya olabilir. Anoreksi tedavisi genellikle terapi ve beslenme danışmanlığını içerir. Ağır vakalarda hastanede yatış gerekebilir.

12 Aralık 2012 Çarşamba

Amiyotrofik lateral skleroz


Ayrıca Lou Gehrig hastalığı olarak bilinen Amyotrofik lateral skleroz (ALS), hızla ilerleyen bir nörolojik hastalıktır. Bu hastalık istemli kasları kontrol eden sinir hücrelerini (nöronlar) etkiler. ALS  motor nöronun

Alerjik kontakt dermatit

Allerjik kontakt dermatit; bir takım maddelere maruz kalma sonucu oluşan egzamanın bir türüdür.

Allerjik kontakt dermatitte bir madde yüzünden ( alerjen )cildin reaksiyonu ve hassasiyeti olur.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ( ADHD), attention deficit hyperactivity disorder

ADHD(dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) en sık görülen çocukluk çağı psikiyatrik bozukluklarından biridir. ADHD olan kişiler genellikle, bir görevi yaparken süreklilik arzedemez.

ADHD belirtileri genellikle aşırı uyarılırlık ve dikkatsizlik hiperaktivite, birkaç ay içinde görünür. ADHD nin

Akut sinüzitSinüzit sinüslerin iltihabını tanımlamak için kullanılan bir tıbbi terimdir.
Akut sinüzit genellikle bir virüs sebebiyle olur. Bu akut viral sinüzit olarak bilinir. Bakteriler de sinüzite neden olabilir. Bakteriler yetişkinlerde akut sinüs enfeksiyonlarının yüzde 2 sini ve çocuklarda kadar yüzde 13 ünü oluşturmaktadır.

11 Aralık 2012 Salı

Akut Pankreatit


Pankreatit pankreasın iltihabıdır.
Akut pankreatit aniden ortaya çıkar, kısa bir süre sürer ve genellikle remisyon olur. Fakat akut pankreatitin birçok ciddi komplikasyonları yaşamı tehdit edebilir.Akut pankreatit erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür.
Pankreas mide arkasında onikiparmak bağırsağı ve ince bağırsağın üst kısmında bulunur. Pankreas

Akut glokom

Akut glokom çok farklı glokom tiplerinden birbiridir.Bu kronik glokomdan daha az sıklıkta görülür. Hızlı hasar ve görme kaybına neden olabilir, şiddetli ağrıyla başlayabilir.

Achondroplastic dworfism

Achondroplastic dworfism( cücelik ) bir kemik büyümesi hastalığıdır. Akondroplazinin kelime anlamı  "kıkırdak oluşumunun olmaması"  demektir.
Bu bozukluğu olan çoğu insanda fibroblast growth factor reseptör 3 (FGFR3) geninde bir mutasyon  vardır.

Avasküler Nekroz

Avasküler Nekroz
Kemiklerdeki kanın geçici ya da kalıcı kaybı avasküler nekroz ile sonuçlar.Daha çok uzun

Erektil disfonksiyon

Erektil Disfonksiyon
Peniste ereksiyonuunun olmaması veya yetersiz olması anlamına gelmektedir.
Erektil disfonksiyon tanımı halk arasında iktidarsızlıkla eş anlamlı kullanılır."

Hormonlar, kan damarları, sinirler ve kaslar tüm ereksiyon sağlamak için birlikte çalışmak

Gastrit

Akut veya kronik inflamasyonla seyreden midenin mukozasında diffüz bir biçimde hasara neden olan inflamatuar hastalıklardan biridir.
Gastritlerin genel nedenleri şöyledir:
1) Enfeksiyon
2) Otoimmun nedenler
3) Hipersensivite

Hipertansiyon tedavisi, treatment of Hypertension

Hipertansiyon dünyada en sık görülen hastalıklardan biri olup böbrek hastalıkları, miyokard infaktüsü, felç gibi durumların nedenlerinden ve risk faktörlerinden biridir.
Hipertansiyonun klasifikasyonu şu şekilde yapılır:
1) Sistolik basınç. 120 ve aşağı, diastolik basın ise 80 ve aşağısı ise normal kan basıncıdır.

Esansiyel hipertansiyon, Essential hypertension

Kan basıncının normal değerlerin üzerinde olmasına hipertansiyon denir. Hipertansiyonun gruplandırmasında % 95 esansiyel hipertansiyona ayrılır.Esansiyel hipertansiyonun nedeni belli değildir.
Afro amerikanlar, obesler veya kilo fazlalığı olanlar, aile öyküsünde yüksek tansiyon olanlar esansiyel hipertansiyon için risk faktörlerini oluştururlar.Diğer risk faktörlerine sahip olanlar ise yemeklerinde aşırı tuz kulananlar, fiziksel olarak inaktif  yaşayanlar, diyabete sahip olanlardır.

Mc Burney noktası, McBurney's point

Abdomenin sağ alt tarafındaki bir noktadır kabaca.Tam olarak yeri yaklaşık şurasıdır:Göbek deliğinden anteriyor superior iliac a düz bir çizgi çekildiğinde bu çizgiyi 2 nokta ile 3 e

Nötropenik ateş, Neutropenic Fever

 Bir kişi nötropenikse bu nötrofil lökositlerin kanda sayısının azalması demektir.Nötrofil değeri 500 ün altındaysa buna nötropeni denir.

Negatoskop

Röntgen filmlerine bakılan ışıklı düzeneğe denir.

Sarkoplazmik retikulum kalsiyum transport ATPazlar

Kalsiyumun sitoplazmadan endoplazmiz retikuluma geçişini sağlayan enzimleri katelizleyen bir

Darier hastalığı

Toplanarak plak oluşturma eğilimi olan siğile benzer papullerle karakterize otozomal dominant geçiş gösteren bir deri hastalığıdır.SERCA2 adlı proteini kodlayan ATP2A2 genindeki bir mutasyon

Benign Kronik Pemphigus

Boyun, aksilla ve kasık bölgesindeki tekrarlayan büller ve sürekli patlayan vezikülerle karakterize otozomal dominant geçişli bir deri hastalığıdır.Hastalık ATP2C1 genindeki bir mutasyon nedeniyle

Benin esansiyel tremor

Daha çok üst ekstremitelerde, boyunda ve başın oynaması şeklinde kendini gösteren bir

Bechterew hastalığı

Sakroiliac eklemleri, axial eklemleri ve costovertebral eklemleri tutan kronik inflamatuar bir hastalıktır.Eklemlerde ağrı ve sertlikle karakterize bir hastalıktır.

Aşil tendonu

Aşil tendonu: vücudun en uzun tendonların biridir. Baldır kasını kalkaneus'a ( topuk kemiği) bağlar.Adı Yunan mitolojisinden gelmektedir.Güçlü bir savaşçı olan aşil, Paris tarafından bu tendonu okla vurulur.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Akalazya

Akalazya: Özelikle genç erişkinlerde görülen bir hastalıktır. Özafagustaki kasların ya da özafagusu innerve eden sinirlerin anormal durumu nedeniyle bezinlerin yutmasında zorluk ve yutma esnasında ağrı olur.Özafagus alt snikterinde yetmezlik vardır. Teşhis röntgen, endoskopi veya özofageal

Asetil fosfat

CH3COPO42- olarak formule edilir. Dört karbonlu bir yağ asidi olan butirik asidin sentezinde önemli bir rolü olan bir iyondur.

*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Acetyl coenzyme A, asetil koenzim A

Yağ asitlerinin oksidasyonu, bazı aminoasitlerin indirgenmesi ve glikoliz gibi olaylarda oluşan bir ara maddedir. Lipid biyosentezinde önemli bir role sahiptir.Asetik asit ve co-enzim A nın birleşmesiyle oluşmaktadır.

Asetik asit, acetic acid

Sirkede bulunan iki karbonlu bir karboksilik asittir.Kimya endüstrisinde çok yaygın kulanılmaktadır.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Akomodasyon, Accommodation

Gözün uzaktakı ve yakınjdaki cisimlere olan görme uyumuna denir.Bu gözümüzün bir yeteneğidir.Göz merceğinin yapısındaki esneklik sayesinde bu gerçekleşir.Uzaktaki ve yakındaki

Accessory

Ana bütüne bağlı olan ilave yapıya denir.Örneğin aksesuar intestinal organ dediğimizde bunun içine tükrük bezleri, pankreas ve dil girer.*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Acanthamoeba

Acanthamoeba: Toprakta, gölerde ve kaplıcalar gibi sıcak suyun birikim oluşturduğu yerlerde bulunan bir amip türüdür. Klima ve diyaliz cihazlarında da görülebilir.

Absorbsiyon

Emilim.

8 Aralık 2012 Cumartesi

Manganez eksikliği ve fazlalığı

Manganez epeyce enzim sistemlerinin bir  parçasıdır.Örneğin glikozil transferaz ve fosfoenolprüvat dekarboksilaz.Mnaganez kemik için önemlidir.Mnaganezin eksikliği görülmez ama fazlalığı özelikle

Selenyum, eksikliği ve aşırı alımı

Selenyum vücudumuzda glutatyon peroksidaz enziminin bir bileşenidir.Tiroid hormonlarını deiyonize eden bir enzimin de içinde bulunur.Vitamin E gibi bir antioksidandır.Eksikliği keshan

Krom, krom eksikliği ve fazlalığı

Krom özellikle hayvanlarda esansiyel bir mineraldir.Krom ve insülinin birleşmesiyle oluşan bir kompleks hayvanlarda insülinin etkilerini arttırır.İnsanda ise bu durum var mı yok mu

Flor eksikliği ve fazlalığı

Flor doğada yaygın olarak bulunan bir elementtir.İnsan vücudunda bulunan florun çoğu kemik ve dişlerde yerleşmiştir.Besin olarak alımında ise birçok gıdada bulunmasına rağmen florun ana kaynağı içme suyudur.Vücutta flor eksikliğinde osteporoz ve diş çürüklerinin oluşumu artar.

Pnömosit

Akciğerde bulunan tip I ve tip 2 olarak ayrılan hücrelerdir.Tip I pnömositler ince bir duvara

Göğsün fizik muayenesinin temel ilkeleri

İnspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskültasyon temeline dayanır.İnspeksiyonda kişinin önce karşıdan genel durumuna bakılır.Huzursuzluk ve malnütrisyon olup olmadığı gözlenir.Göğüs kafesinin pektus ekskavatum ya da pektus karinatum gibi bir konjenital yapı bozukluğu var mı yok mu bakılır.Yardımcı solunum kasları inspirasyona katılıyor mu katılmıyormu bakılır.Kişi nefes alıp verirken dudaklarını büzüp büzmediğine bakılır.İki yarım toraksın solunuma simetrik katılıp

Paroksismal nokturnal dispne

Bir kişi yattığında ortaya çıkan nefes darlığına denir.Bu dispne sağ kalbe venöz dönüşün artması sonucunda meydana gelir.Kalp yetmezliği ile bağlantılıdır.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Ortopne

Kişi, supin pozisyonunda iken oluşan dispneye ortopne denir.Yani supin pozisyonundayken ortaya çıkan nefes darlığıdır.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Tabes dorsalis

Duyusal affarent nöronlardaki dejenerasyon sonucu ortaya çıkan bir durumdur.Medulla spinalisin dorsal köklerindeki sinirlerde dejenerasyon olur.
Genelikle sebebi tedavi edilemeyen sifiliz enfeksiyonlarına sekonder olarak ortaya

Uvea

Gözün vaskuler orta tabakasıdır.İris, khoroid ve siliyer tabakadan oluşur.


Salmonella

Gram negatif bir bakteridir.Flagelli bir bakteridir.Sadece S. enterica ve S. bongorinin 2500 seronegatifi tanımlanmıştır.
Salmonella enfeksyonu hayvanlarda, insanlarda ve kuşlarda görülür. İnsanda özellikle tifo ateşi, salmonelazis, paratiroid ateşi ve gastroenteritin nedenidir.İlk kez 1885 yılında salmonella bir domuzdan izole edilmiştir.
Salmonella enfeksiyon genellikle bakterinin alımından 12-72 saat sonra belirtilerini göstermeye başlar.Kusma, mide bulantısı ve diare belirtileri görülür.
Salmonella, toksinleriyle intestinal mukozaya tutunarak buradaki hücrelere zarar verir.Bu hasar sıvı emilimine engel olarak diareye ve ciddi dehidratasyona neden olur.
Salmonella tanısı en sık dışkı bakısıyla konur.Polimeraz zincir reaksiyonu ile tanısı daha hızlı konur.

Sifiliz( frengi ), Syphilis

Cinsel yolla bulaşan tropenama pallidumun neden olduğu bir hastaalıktır.Sifiliz enfeksiyonunun aktif ve aktif olmadığı zamanlar olabilir.Yani semptom gösterdiği ya da göstermediği periyodlar olabilir.Ama sifiliz hastası belirtiler göstermese bile hastalığı bulaştırır.
Sifiliz sadece cinsel yolla bulaşacak diye birşey yoktur.Enfekte kişinin ağzıyla, rektumuyla da temasla da sifiliz bulaşabilir.Sifiliz genellikle boğaz, ağız, rektum ve

Ubiquitinler

Birtakım hücresel fonksiyonlarda rolü olan yapısal proteinlerdir.Protein degradasyonu ve ısı - şok cevaplarında görev alır.*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Acetylglucosamine Galactosyltransferase

Laktalbumin proteinin oluşum yolunda N-Acetylglucosamine'nin glukoza değişimine yardımcı olan bir enzimdir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

UDP Glucuronyl Transferase, udp glukornil transferaz

Fenoller, alkoler, aminler ve yağ asitlerini içeren bir takım reaksiyonlarda UDP glukorinik asidin konjugasyonunu katelizleyen bir enzimdir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

UDPG Dehydrogenase

NAD+ oluşum mekanizmasında UDP glikozun, UDP glucuronata dönüşümünü oksidayon yoluyla sağlayan bir enzimdir.
*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

UDPG Pyrophosphorylase

UTP glikoz 1 fosfatın UDP glikozun bir tipine dönüşümüne yardımcı olan bir enzimdir.
UDPGal GM2 Beta1-3-Galactosyltransferase

Galaktoserebrozid biyosentezinde oluşumda son adımı katalizyen bir enzimdir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

UDP Glucose 4 Epimerase, udp glikoz 4 emiperaz

Galaktoz metabolizmasin önemli bir yeri olan bir enzimidir.UDP galaktozun UDP glikoza reversıbl dönüşümünü sağlar.

*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Çocuklarda üriner trakt enfeksiyonu

Çocuklarda böbrek, mesane, üreter veya üretrada görülen enfeksiyonların henel adıdır.Genelde

Üridin monofosfat, uridine monophosphate (UMP)RNA nın içinde bulunan nükleotidlerden biridir.Bir fosfattan, bir urasilden ve bir ribozdan oluşan bir moleküldür.Orotidİlic asitten(orotidin 5'-monofosfat)  orotidilat dekarboksilaz enziminin katalizlediği dekarboksilasyon sonucu oluşur.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Ürik asit, uric acid

Ürik asit: Pürinin yıkım ürünüdür.Özellikle gut adı verilen bir hastalıkta kanda ürik asit düzeyi yükselir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Urge incontinence, acil inkontinans


Mesane duvarının aniden kasılmasıyla insanda ani olarak idrar yapma isteğinin oluşmasına denir.

7 Aralık 2012 Cuma

Üretral sfinkter

Mesaneden idrarın atılımını be tutulumunu sağlayan bir kas mekanizmasıdır.İç ve dış olmak üzere iki üratral sfinkter vardır.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Üretra

Üretra: Vücutta idrarın mesaneden vücut dışına atılım yerine kadar olan kanal. Erkeklerde üretra

Üreter

Her iki böbrekten çıkan mesaneye kadar ilerleyen idrar taşıyan yapılardır.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Ureaplasma


Ureaplasma: genellikle ürogenital sistemi etkileyen ve erken doğum, spontan düşüklere neden olan bir bakteridir.

*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Peptik ülser

Mide, duodenum veya özofagus duvarındaki bir ülser. Ülser oluşumu midede Helicobacter pylori bakterisi ile ilgilidir, anti-inflamatuar ilaçlar ve sigara semptomlara zemin hazırlar. Peptik ülser ağrısı ülserasyon varlığı veya şiddeti ile korele değildir. Peptik ülser komplikasyonları kanama,

Unstabil diyabet

Unstabil diyabet: Eğer bir kişinin kan glikoz (şeker) seviyesi sık sık yüksekten düşüğe ve düşük seviyeden yüksek seviyeye oynuyorsa buna stabil olmayan ( unstabil) diyabet denir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

International Unit


Bir International Unit (IU) bir maddenin uluslararası kabul miktardır. Bu yağda çözünür vitaminler

Ondülan ateş


Ondülan ateş: Terleme, halsizlik, güçsüzlük, iştahsızlık, baş ağrısı, miyalji (kas ağrısı) ve sırt

Umblicus

Bebek doğduğunda kordon kesilip bir süre sonra kalan izdir.Göbek deliği denir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Umbilikal kordon


Umbilikal kordon: plasenta ile gelişmekte olan fetusü bağlayan kordona denir.Umbilikal arter ve ven
bu  kordonun içindedir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Ultraviyole A


Ultraviyole A: Güneşin yaydığı görünmez ışınlarının üç tipinden (birlikte ultraviyole B ve ultraviyole C) biridir.

Ultraviyole C yeryüzünde yaşamı tehdid eden ultraviyole ışığın en tehlikeli türü olmasına

Endoskopik ultrasonografi


Endoskopik ultrasonografi:  Endoskopi ve ultrason görüntüleri ve sindirim sistemi ve çevre doku ve organları hakkında bilgi almak için yapılan bir prosedürdür. Endoskop

Transvajinal ultrason


Vajina içine yerleştirilen bir prob aracılığıyla ses dalgaları göndererek görüntüleme tekniğidir.*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Doppler ultrason


Doppler ultrason: Dokıulardaki kan akımını görmek ve ölçmek için kullanılan bir ultrason formudur. Doppler ultrasonografi eritrositlerin hareketi nedeniyle

Ulnar sinir

Ön kol ve ele duyusal ve motor innervasyon sağlayan büyük bir sinirdir.*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Ullrich konjenital müsküler distrofi

Ullrich konjenital müsküler distrofi: kas zayıflığı, çoklu eklem kontraktürleri ve eklem hiperekstensibilitesi (gevşeklik) ile karakterize doğumda olan bir bozukluk olup, özellikle distal eklemler (gövdeden uzak olan) tutar. Hastalık otozomal resesif kalitimla,

Ülseratif Gingivitis


Ülseratif Gingivitis: Diş etinin üslerasyonla ve şişmesiyle karakterize olan endeksiyonuna denir.
Bazı mikroorganizmalar (fusiform ve spiroket )

Ülseratif proktit


Ülseratif kolit kendini kalın bağırsak (kolon) iltihabı şeklinde gösteren nispeten sık görülen bir hastalıktır.Nedeni bilinmemektedir. Bu inflamatuvar barsak hastalığı da denilen durum crohn hastalığı ile bazı benzerlikler gösterir.

Rektumda daima ülseratif kolit yer almaktadırİnflamsyon

5 Aralık 2012 Çarşamba

Uterusun kontraksiyonları

Uterus kadının gerilip kısalmasıyla oluşan duruma denir.Bu durum doğum sırasında uterusun incelip uzamasını ve bebeğin doğum yoluna girmesine yardımcı olur.

Uterus prolapsusu

Uterus prolapsusu: Uterusun normal pozisyondan karın içinde anormal bir pozisyona gitmesiyle ve genelikle daha alt seviyede bir pozisyona gitmesiyle oluşan durum.Uterus prolapsusu zayıf kaslar, tekrarlanan gebeliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bazen, anlayışı ile müdahale hamilelik

Üveit

Üveit: Uveanın iltihabı. Üveit göz iltihabının ciddi bir şeklidir ve kalıcı görme kaybına neden olabilir. İltihabı azaltmak için ilaçlarla agresif bir tedavi gerektirir.

Kronik vulvar ağrı


Kronik vulvar ağrı, vulva ; labia, klitoris ve vajinanın giriş bölgesindeki kadın dış genital alanına denir.Ağrı genellikle perine, uyluk ve kalçaya yayılabilir ve

Vulvar vestibulit

Vulvar vestibülit: vajina girişindeki küçük bezlerin iltihabı. Vulvar vestibülit genç kadınlarda ağrılı cinsel ilişkinin en yaygın fiziksel nedenidir. Olguların yaklaşık

Vulvitis

Kadındaki dış jenital organların inflamasyonuna denir.Vulva; labia, klitoris ve vaginanın girişini kapsayan bir bölgedir.Vulvadaki mantar enfeksiyonlar vulvitisin bir tipidir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

30 Kasım 2012 Cuma

Hava yolu obstruksiyonu

Solunum yollarında tamamen ya da kısmen olan tıkanma. Nedenleri yabancı madde varlığı, alerjik reaksiyonlar, enfeksiyon, anatomik anormallikler, ve travma sayılabilir. Ani başlayan öksürükle semptom verebilir. Ajitasyon erken dönemlerinde sıklıkla

İntestinal obstruksiyon - bağırsak tıkanması

Bağırsak tıkanması: Bağırsağın içe katlanması, malformasyon, tümör, sindirim problemleri, bir yabancı cisim veya inflamasyon gibi nedenlerle oluşabilir. Belirtileri kramp tarzında karın ağrısı,dışkılama problemi ve sonunda şoka gidişi içerebilir.Karın palpe edildiğinde kitle hissedilir. Tedavi tıkanıklığın nedenine bağlıdır.

Obstrüktif uyku apnesi


Obstrüktif uyku apnesi (OSA): Uyku sırasında solunumun kısa süreli kesintileri ile karakterize bir solunum hastalığıdır.

Santral ve obstrüktif: uyku apnesi olmak üzere iki türü vardır.

Beyin, solunum başlatmak için solunum kaslarına uygun sinyalleri göndermek için başarısız olduğunda Santral uyku apnesi oluşur.
Hava solumak için çabalarına rağmen kişinin  akciğerlerine burun veya ağzından hava gidemez akamaz.
Obstrüktif uyku apnesinde, gırtlak ve kişi nefes nefese kalır.

Tıkanıklığı aşmak ve akciğerlere hava sağlamak için  boğaza bir kesi  yapılır.(trakeostomi)

Santrifüj

Genellikle biyokimya laboratuarlarında kullanılan, içine yerleştirilen tüpleri dairesel hareketle döndüren bir tıbbi cihazdır.

Koterizasyon ünitesi ( electrosurgical unit )

Ameliyatlarda kullanılan kesilerde damarları kapayarak kanamayı azaltan  tıbbi cihazdır.


Otoklav


Bir otoklav,  içindekiler boyutuna bağlı olarak, yaklaşık 15-20 dakika boyunca 121 ° C 'de yüksek basınçlı doymuş buhara tabi tutulması ile ekipman ve malzemeleri sterilize etmek için kullanılan bir cihazdır.
Otoklavlar yaygın olarak, veterinerlikte, mikoloji, diş hekimliği, pedikür ve protez imalatı, dövmecilikte, mikrobiyoloji, ve tıpta kullanılmaktadır.


Ventilatör


Kendileri uygun nefes alamayan hastaların nefes alıp vermesini sağlayan bir cihazdır.. Bir tüp hastanın nefes borusu yerleştirilir. (entübasyon) ve akciğere hava temin etmek için vantilatör bağlanır.
Genel anestezi verildiğinde ventilatör her zaman kullanılır. 


Anestezik vaporizer

Bir anestezi makinasına bağlı olan anestezik ajanın belli düzeydeki konsantrasyonunu sağlayan bir tıbbi cihazdır.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Laringoskop ( laryngoscope )

Vokal kordları ve glottisi görmek, endoskopik girişimde bulunmak için kulanılan bir alettir.

Balfour abdominal refraktör

Karın operasyonlarında kulanılan açılan kesiyi genişletmeyi ve sabitlemeyi sağlayan bir alet.


Kemik törpüsü ( bone files )

Fazla olan çıkıntıları törpüleyerek kazımayı sağlayan diş hekimliğinde kullanılan bir alet.


Dental kemik küretajıDiş hekimliğinde kullanılan, kavitelerdeki artık dokuları temizlemeye yarayan bir alettir.

Obstetrik forceps


İki ucu ve bir kolu olan fetüsün vajinal yoldan doğumuna yardımcı olan bir alettir.

Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu


Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu: en geç erken erişkinlik dönemlerinde başlayan düzenlilik, mükemmeliyetçilik ve kişilerarası kontrol

Obsesif kompulsif bozukluk ( OKB )


Obsesif-kompulsif bozukluk: obsesif düşünceler ve bu tür temizlik gibi kompulsif eylemler ile karakterize bir psikiyatrik bozukluk, kontrol, sayma veya panosu. Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), anksiyete bozukluklarından biri, bir kişinin yaşamı boyunca sürebilen bir durumdur. OKB ile muzdarip birey anlamsız ve üzücü olan ama üstesinden gelmek için son derece zorlanan, tekrarlayan düşüncelerin ve davranışların bir

Organik beyin hastalığı

Beyindeki organik bir sebepten dolayı oluşan nörolojik veya psikiyatrik rahatsızlıklara denir.Organik mental bozukluk da denir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Jinekoid obesite

Uyluk ve pelviste yağ depolanmasıyla ortaya çıkan obesiteye denir.*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Ekzojen obesite

Kişinin hareketsizlik ve dışardan fazla gıda alımıyla olan obesiteye denir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Endojen obesite

Endokrin veya metabolik sistemdeki bir hastalık nedeniyle olan obesite.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Obezite


Obezite: Kişinin normal ağırlığının üzerinde olmasıdır.

Bir kişi  ideal kilonun % 20  üzerinde ise obez olarak kabul edilir. Bu ideal kilo kişinin boy, yaş, cinsiyet  dikkate alınarak hesaplanır.

Obezite, genetik ve davranışsal

29 Kasım 2012 Perşembe

Allopati

Alopati; homeopatlar, naturopatlar, kriopraktörler ve alternatif sağlık uygulamalarının diğer savunucuları tarafından kullanılan bir terimdir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Akupunktur

Akupunktur genellikle vücudun belirli noktalarda deri yoluyla iğnelerin eklenmesiyle yapılan tıbbi bir tekniktir. Iğnelerin çeşitleri, farklı ekleme noktaları, farklı teknikler elektrik veya yakı gibi çeşitli komponantlerin kullanımını içeren akupunkturun birçok farklı türü vardır. Bazı akupunkturcular düşük enerjili lazer ışınları kullanır; diğerleri acupoints uygulanan yamalar üzerinde manyetik BBS kullanır. Eller ve ayaklar, Kulak ya da bedensel organların bir harita olduğu postulatları kullanan kulak akupunkturu gibi varyasyonları vardır. Akupunkturun

Ovulasyon

Graf folikulünün rüptüre olarak sekonder oositin dışarı verilmesi.

oligosakkaritler

Alfa-veya beta-glikozidik bağ ile bağlı iki ila on monosakkaritten oluşan karbonhidratlardır. Onlar doğada serbest veya bağlı formda bulunur.

Bulantı

Midede hoş olmayan bir duygu, genellikle kusma dürtüsü eşliğinde olur. Yaygın nedenleri erken gebelik, deniz tutması, duygusal stres, şiddetli ağrı, gıda zehirlenmesi, ve çeşitli enterovirüslerdir.

Miyalji

Bir kasın ya da kaslardan kaynaklı ağrı duyulması.

Motilite

Kendi kendine hareket yeteneği olma durumu.

Monoklonal

Tek tip hücre kültüründe üretilen antikor.

Monamin

Astrosit ve mikroglia hücrelerinde dopamini yıkıma uğratan enzimdir.

Mineralokortikoitler

Kortikosteroidlerin bir grubu olup öncelikle su ve elektrolit dengesinin regülasyonu ile ilişkilidir. Bu, sodyum retansiyonu ve potasyum kaybı ile sonuçlanan, renal tübüllerde iyon taşınması üzerindeki etkisi aracılığıyla gerçekleştirilir. Mineralokortikoid sekresyonu plazma hacmi, serum potasyum ve anjiyotensin II tarafından düzenlenir.

Midazolam

Kısa etkili bir bileşik, fizyolojik pH'da lipidde, ph 4 tten azlığında suda çözünebilir. Bu anksiyolitik ve amnestik özelliklere sahip bir hipnotik sedatif ilaçtır. Bu premedikasyon olarak ve lokal anestezide yardımcı olarak, diş hekimliğinde sedasyon, kalp cerrahisi, endoskopik işlemler için kullanılır. Kısa süreli ve kardiyorespiratuar stabilite için, bu riskli yaşlılar ve kalp hastaları için özellikle yararlıdır.

melanositler

Ürettikleri pigment miktarında değişiklikleri, uzun vadeli morfolojik renk değişikliklerini kontrol

Malarya ( sıtma )

Dört tür Plasmodium (P. falciparum (sıtma, falciparum), P. vivax (sıtma, vivax), P. ovale ve P. malariae) tarafından insanlarda neden olduğu ve virüslü bir dişi sivriseniğin (Anofel ) ısırması ile bulaşan bir protozoon hastalığıdır. Sıtma Asya, Afrika, Orta ve Güney Amerika, Okyanusya ve bazı Karayip adaları bölgelerinde endemiktir. Bu titreme ile karakterize anemi, terleme, yüksek ateş, aşırı yorgunluk ile karakterizedir.

Lipid Peroksitler

Peroksitler moleküler oksijen varlığında hücre içinde doymamış yağ asitleri ve oksidasyon ile bir serbest radikal varlığında üretilir. in vivo olarak toksik etkilerin ortaya çıkmasına neden olur ve bunların oluşumu biyolojik sistemlerde bir patolojik proses olarak kabul edilir. Bunların oluşumu, vitamin E, antioksidanlar tarafından inhibe edilebilir.

Ligament

Eklem desteklemek ve güçlendirmek için, kemik ve kıkırdakları bağlayan fibröz dokudan bir bant.

Lezyon

Anormal doku değişikliğinin olduğu alan.

Spastik

1. İstem dışı spazmlar ile karakterizedir. 2. Hipertonik, kaslar sert ve hareketleri gariptir . 3. Spastisite sergileyen bir kişide spastik felç ya da beyin felci olma durumu

Sterilite

1. Erkeklerde gebe bırakamama, kadınlarda gebe olamama durumu. 2. Aseptik veya mikroorganizmalardan arındırılmış olma durumu.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Subakut

Akut ve kronik arasında.

Subkutanöz

Cilt altında.

Substance P

Merkezi ve periferik sinir sisteminde bulunan hem de görünür bir onbir-amino asitli nörotransmitter. Bu ağrı iletimine katılır, gastrointestinal sistemin düz kaslarının hızlı kasılmalarına neden olur, inflamatuvar ve immün yanıtları modüle eder.

Sempatomimetik

1.Sempatik sinir sisteminin adrenerjik postgangliyonik lifleri tarafından iletilen uyarıların etkilerini taklit. 2.Sempatik sinir sisteminin adrenerjik postgangliyonik lifleri tarafından iletilen uyarıların benzer efektler üreten bir ajan. Ayrıca adrenerjik diye de adlandırılır.

Transplantasyon

Organ veya doku nakli.

Virulans

Virulans: Mikroorganizma veya virüslerdeki bir grup ya da türün içindeki patojenite derecesi vaka ölüm oranları ve / veya konak dokuları istila durumu gibi organizmanın yeteneğini gösterir.

Varfarin

K vitaminine bağımlı koagülasyon faktörlerinin sentezini inhibe eden bir antikoagülan. Varfarin venöz tromboz, pulmoner emboli ve embolizasyon ile atriyal fibrilasyonun tedavisinde endikedir.

Elektromiyogram (EMG)

Bir elektromiyogram (EMG) kasların elektriksel aktivitesini kaydetmek için kullanılan bir testtir. Kaslar aktif olduğu zaman, bunlar bir elektrik akımı üretir. Bu akım, genellikle kas etkinlik seviyesi ile doğru orantılıdır. EMG de bu myogram olarak adlandırılır. EMGS müsküler distrofi, kas iltihabı, sıkışmış sinirler, periferik sinir hasarı (kol ve bacaklarda sinir hasarı), Amyotrofik lateral skleroz (ALS dahil pek çok hastalık ve koşulları oluşabilir kas anormal elektriksel aktivitesini tespit etmek için kullanılabilir ), myastenia gravis, disk hernisi, ve diğerleri. Hastaların açıklanamayan kas zayıflığı olduğunda EMG sık sık yapılır. EMG ağrı ya da motivasyon eksikliği nedeniyle azalmış kullanım nedeniyle olan kas zayıflığı aksine, gerçek zayıflığı tespit etmek için kullanılabilir. Intramüsküler EMG de bir iğne kas içine deri yoluyla sokulur. Elektriksel aktivite bu iğne (bir elektrot olarak görev yapar) tarafından tespit edilir. Aktivitesi osiloskop üzerinde görsel olarak görüntülenir ve aynı zamanda bir hoparlör ile sesi tespit edilebilir. İskelet kasları genelde büyük olduğundan, birkaç iğne elektrodları çeşitli yerlerine yerleştirilmesi gerekebilir.

Miyopi

Miyop gözün uzağı görememesi demek olup nüfusun %20 - 30% unu etkiler, ama bu göz bozukluğu gözlük, kontak lens veya cerrahi ile kolayca düzeltilir. Miyopi olan kişiler uzaktaki nesneleri görmekte zorluk çekerler, ama açıkça yakın olan nesneleri görebilirler. Miyop olan kişilerde bir kırma kusuru var denir. Miyop olan kişilerde, göz küresinin çok uzun veya korneanın çok eğriliğe sahip olduğu, göze giren ışığın doğru bir şekilde odaklanmasının olmadığı görülür. Miyopi genellikle çocukluk çağında görülür. miyop olan kişiler sık ​​sık baş ağrısı, göz yorgunluğu, gözlerini kısmaktan veya yorgunluktan yakınırlar. LASIK Miyopi düzeltmek için kullanılan en yaygın ameliyattır.  

Polimiyozit

Polimiyozit kas liflerinde iltihabla karakterize kas hastalığıdır. Hastalığın nedeni bilinmemektedir. Beyaz kan hücreleri, bağışıklık hücreleri, kendiliğinden kasları istila ettiği zaman hastalık başlar. Etkilenen kaslar genellikle gövdede veya gövdeye yakın olanlardır. Polimiyozitin artan ataklarına relaps, minimal veya hiçbir belirti olmamasına remisyon denir.Hastalık remisyon ve relapslarla ilerler. Polimiyozit kadınlarda biraz daha sık görülür. Polimiyozit dünya çapında görülür. Polimiyozit cilt döküntüsü ile ilişkili olabilir(dermatomiyosit). Aynı zamanda vücudun diğer bölgelerini etkileyebilir , sistemik bir hastalık olarak adlandırılır. Bazen, kanser ya da başka bağ dokusu hastalıklar (sistemik lupus erythematosus, skleroderma ve romatoid artrit ) ile ilişkilidir. Kaslarda zayıflık polimiyozitin en sık görülen belirtisidir. Genellikle ilgili kas vücut gövdesi ile yakın olanlardır. Başlangıç ​​yavaş ya da hızlı olabilir. Kas gücü kaybı ve atrofi değişen derecelerde olur. Hastalar ayrıca, genel bir duygu yorgunluk hissedebilir ve kilo kaybı ve / veya düşük dereceli ateş olabilir. Deri tutulumu (dermatomiyozit) ile gözlerin şişmesi ve mor renk değişikliği ile çevrili olabilir. Eklemleri, dirsek, diz (Gottron belirtisi) üzerinde pullu kırmızımsı renk değişikliği olabilir. Ayrıca yüz, boyun ve üst göğüs üzerinde kırmızımsı döküntü olabilir. Kalp ve akciğer tutulumu düzensiz kalp ritmi, kalp yetmezliği ve nefes darlığına yol açabilir. Polimiyozit diğer hastalıklar (sistemik lupus eritematozus, skleroderma ve romatoid artrit ) ile kombinasyon halinde mevcut olduğundan, onlarla örtüşür olabilir. Hem polimiyozit ve hem dermatomiyozit bazen lenfoma, meme kanseri, akciğer kanseri, yumurtalık kanseri ve kolon kanseri gibi kanser ile ilişkili olabilir. Genellikle Kan testinde (her zaman değil) kas enzimlerinin anormal derecede yüksek düzeyleri olabilir, CPK veya kreatinin fosfokinaz, aldolaz, SGOT, SGPT, ve LDH. Bir kas biyopsisi polimiyozitin tipik kas iltihabı varlığını doğrulamak için kullanılır. Başlangıçta, polimiyozit yüksek doz kortikosteroid ile tedavi edilir. Bunlar ağız ya da damar yoluyla verilebilir ilaçlardır. Onlar kaslardaki iltihabı azaltmak için güçlü bir etkiye sahip olduğundan verilmiştir. Kortikosteroidlerin birçok öngörülebilir ve öngörülemeyen yan etkileri vardır. Yüksek dozlarda, yaygın bir iştah ve kilo artışı, yüzde şişlik ve morarma .hassas duygular, bacak şişlikleri, akne, katarakt, osteoporoz, yüksek kan basıncı, enfeksiyon riski artmış olabilir. Kortizon ilaçları kalça ve omuz gibi büyük eklemleri hasarlandırabilir (avasküler nekroz) .

Miksödem koması

Miksödem koması kan (hipotiroidizm) içinde tiroid hormonunun ağır, uzun süreli düşük seviyesinin bir sonucu olarak beyinde fonksiyon kaybı durumudur. Miksödem koması, hipotiroidinin yaşamı tehdit eden bir komplikasyonu olarak kabul edilir ve tiroid hastalığı spektrumunun çok daha ciddi bir

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) hekimlere tıbbi durumlarım teşhis ve tedavisinde yardımcı noninvaziv bir tıbbi testtir. MRG, organların ayrıntılı resimleri; yumuşak doku, kemik ve hemen hemen tüm diğer iç vücut yapılarına bakmak için güçlü bir manyetik alan ve radyo frekansı ve bir bilgisayar kullanır. Bu görüntülere daha sonra bir bilgisayar monitörü ile bakılabilir, CD'ye

Maserasyon

Derinin uzun süre suyla irtibatı sonucunda oluşan durum.Özellikle uzun süre anne karnında duran fetuslerde görülür.

Gastrik sıvı

Hidroklorik Asit (Gastrik Asit) ,intririnsik faktörü;; pepsinogen, gastrin, Mukus ve bikarbonat iyonlarından oluşan mide özsuyu.*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Joseph Hastalığı

Otozomal ominant kalıtımla geçen Ataksi ilk Portekiz kökenli insanlarda açıklanmış ve daha sonra Brezilya, Japonya, Çin ve Avustralya belirlenmiştir. Bu bozukluk Spinoserebellar ataksilerden (Tip 3) biri olarak sınıflandırılır ve kromozom 14 üzerindeki MJD1 geninde bir mutasyon ile ilişkili bulunmuştur. Klinik özellikler progresif ataksi,

Acetabulofemoral eklem

Femur başıyla pelvis asetabulumu arasındaki eklem.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Temporomandibular eklem

Mandibulanın kondili ve temporal Kemik eklem tüberkülü arasındaki eklem.

Glenohumeral eklem

Humerus başı ve skapulanın glenoid kavitesi arasındaki eklem.

Atlantoaksial eklem

Servikal omurlardan aksis ile atlas arasındaki eklemdir.

Akromiyoklaviküler eklem

Klavukulanın dış kısmı ile, skapulanın akromiyonu arasındaki eklemdir.

Eklem kapsülü

Eklemi çevreleyen keseye denir.. Bu, bir dış lifli eklem kapsülü ve bir iç sinoviyal membran

28 Kasım 2012 Çarşamba

İbuprofen

Romatizma ve artrit tedavisinde kullanılan analjezik özelliklere sahip bir non-steroid anti-inflamatuar ajandır.

*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

ibotenik Asit

Bir nörotoksik izoksazol (Kainik Asit ve Muscimol benzer)olmakla birlikte Amanita mantarında

IBMX

Kuvvetli bir siklik nükleotid fosfodiesteraz inhibitörüdür; bu bileşik siklik AMP ve siklik GMP'ı

IAP 50 Antijen

Organizmada her yerde bulunan bir membran glikoproteinidir. Bu İntegrinler ve Ekstrasellüler

İatrojenik Hastalık

Bir Doktor, cerrah, ya da diğer bir sağlık profesyonelinin tedavi sırasında özellikle enfeksiyonları tedavi sonucu ortaya çıkan olumsuz durum.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

IAPP Protein

Pankreasın beta hücrelerinden insülinle birlikte salınan hormondur. Bu hormon gastrik asit

Lenfoblastik lösemi

Anormal lenfoblastların çokluğu ile süren, kemik iliği öncü hücrelerinde lenfoid seri öncüllerinin kanda görülmesiyle ve başka kemik iliği olmak üzere vücudun çeşitli organlarında birikmesiyle semptom veren çocukluk çağında en sık görülen lösemi tipidir.

Lenfatik stoma

Periton içinde subdiafragmatik lenfatik pleksusun geçtiği, mezotel hücreleri ile sınırlandırılmış doğal açıklıktır.

Lenfanjioma

Lenf sisteminin konjenital molfarmasyonuyla oluşan bening bir tümördür.Örneğin lenfanjiotelyoma lenf sisteminde lenf damarlarındaki endotel hücrelerinden köken alan bir tümördür ve lenfanjiomanın bir türüdür.

Lenfanjektazi

Lenfatik damarlarda geçici dilatasyon.

İntestinal lenfanjiektezi

Genellikle bağırsak duvarında bir tıkanıklık nedeniyle bağırsak Lenfatik Sisteminde

İmmunoblastik Lenfadenopati

Küçük damarlarda, belirgin immunoblastik proliferasyonu ve amorf asidofilik interstisyel proliferasyonu ile karakterize bir durumdur. Klinik bulgular ateş, terleme, kilo kaybı, jeneralize lenfadenopati ve hepatosplenomegali sıktır.

Angioimmunoblastic lenfadenopati

Küçük damarlarda immunoblastic hücrelerin proliferasyonu ve asidofilik meteryalin birikimi ile karakterize bir bozukluktur.

Kikuchi Nekrotizan Lenfadeniti

Lenf nodlarının korteksinde veya parakorteksinde histiositlerin inflamasyonu nedeniyle olan complet veya incomplet nekrozuyla seyreden hastalıktır.

Lenfadenit

Lenf nodlarının inflamasyonu.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Lenfadenoktomi

Lenf nodlarından birinin veya birkaçının eksizyonu.

Lymecycline

Tetrasiklin ile ilgili yarı sentetik antibiyotiktir.Tetrasiklinden daha fazla ve daha düşük dozlarda kullanılabilir.

Lyme Hastalığı

Ixodes dammini keneler ile iletilen bir spiroket olan Borrelia burgdorferinin neden olduğu bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Erken ve geç kutanöz bulguları olan Sinir Sistemi, Kalp, göz, ve eklemlerde değişik tutulumu olan bir hastalıktır.

Lyell Sendromu

Derinin eksfolyatif bir hastalığıdır.Öncelikle yetişkinlerde görülür ve büller ve eritemle

L1CAM

Uygun Sinir Sistemi gelişimi için gereklidir Nöronal Hücre Adezyon Moleküllerinden İmmünglobulin süperailesinin üyesi. Nöral hücre adhezyon molekülü L1, altı Ig bölge, beş fibronektin bölge, bir

Lökosit L1 Protein

Romatoid Artrit, İnflamatuar Bağırsak Hastalığı ve Kistik Fibrozis gibi çeşitli inflamatuar, enfeksiyöz ve malign hastalıklarda, Kan ve İnterstisyel Sıvıda yüksek seviyelerde bulunan S-100 Protein

L1 Lac Lectin

Bir Galektin, Düz kas (kas, Smooth) ve İskelet Kası ve diğer birçok dokularda bol miktarda

L1 hücre adezyon molekülü

Uygun Sinir Sistemi gelişimi için gereklidir. Nöronal Hücre Adezyon Molekülleri İmmünglobulin süperailesinin bir üyesidir. Nöral hücre adhezyon molekülü L1; altı Ig etki bölgesi vardır; beş fibronektin bölgesi, bir transmembran bölge ve bir hücre içi bölgeden oluşur. Iki ekleme varyantları bilinmektedir: sitoplazmik alan bir dört amino asit içeren RSLE dizisi ve RSLE dizisinden yoksun bir nöronal olmayan formu vardır. Nöral Hücre Adezyon Molekülü L1 ağırlıklı Nöronlar ve Schwann Hücreleri gelişimi sırasında ekspreze edilir; Hücre Adezyon, nöronal migrasyon, aksonal büyüme ve miyelinasyonda etkilidir.

L1 Antijen

Romatoid Artrit, İnflamatuar Bağırsak Hastalığı ve Kistik Fibrozis gibi çeşitli inflamatuar, enfeksiyöz ve malign hastalıklarda kan ve interstisyel sıvıda yüksek seviyelerde bulunan S-100 protein ailesinin bir üyesidir. Bu, bir hafif zincir (Calgranulin A) ve bir ağır zincirden (Calgranulin B) oluşan bir komplekstir. L1 bir EF sayesinde, kalsiyum bağlar, ve antimikrobiyel aktiviteye sahiptir.

L 30 Lesitin

Çok fonksiyonlu bir galactin olan L 30 lesitin başlangıçta İmmünglobulin E bağlayan bir Makrofaj Antijen olarak keşfedilmiştir, 29-35-kDa lektin laminin bağlar. Bu Galaktoz içeren glukokojugatlar, Hücre Çoğalması, Hücre Farklılaşması ve Apoptoz ile etkileşimler de dahil olmak üzere biyolojik çeşitli etkinlikleri vardır.

L3 Lenfositik Lösemi

Malign Lenfomanın Farklılaşmamış bir formu olup genellikle Orta Afrika'da bulunan,az sayıda diğer yerlerde de bildirilerin olduğu bir hastalıktır. Genellikle çenede büyük bir osteolitik lezyon olarak veya karında kitle olarak belirti verir.

27 Kasım 2012 Salı

Karyotip

Karyotip: kromozom analizi için hazırlanan standart bir düzenlemedir. Normal dişi karyotip birlikte iki X kromozomu ile, sayısal sırayla düzenlenmiş otozomlar arasında 22 çiftlerinin her (nonsex kromozomlar) birini içerir.

Karyosit


Çekirdek taşıyan hücreye denir.
Bir nöron (sinir hücresi) karyosittir bir çekirdeği vardır. Olgun bir  eritrosit (kırmızı kan hücresi) karyosit değildir, çekirdeği yoktur.


Kartagener sendromu


Kartagener sendromu : sinüzit bronşektazi (bronş genişlemesi ve iltihabı), dekstrokardi (göğsünün sağ tarafında kalp) ve infertilite ile karakterize bir genetik sendromdur. Kartagener sendromu

Kaposi sarkomu


Kaposi sarkomu:, özellikle AIDS gibi anormal bir bağışıklık sistemi olanlarda veya  yaşlı insanlarda görülme eğiliminde olan deri malignitelerinin nadir görülenlerinden biridir. Kaposi sarkomu yumuşak morumsu plaklar halinde ve genellikle ayak ve ayak bilekleri üzerinde başlar ve sonra yavaş yavaş bacaklar, eller ve kollar ve deriye yayılmış nodüller oluştururlar.

Tedavi tümör şiddetine bağlıdır. Radyasyon tedavisinin düşük dozlarda verilmesi kaposi sarkomunun hafif vakalarda tedavisinde etkili olabilir. Bununla birlikte, daha ciddi vakalarda

Kalemi

Kalemi : kan içinde potasyum varlığı. Bu anormal derecede yüksek kan potasyum (hiperkalemi) ve düşük kan potasyum (hipokalemi) için şartları için temel olmasına rağmen kelime olarak "kalemi" nadiren kullanılıyor

Jejunum


Jejunum: ince bağırsağın bir parçasıdır.Duodenum ve ileum bölümleri arasındadır.

Jet lag


Jet lag: zaman dilimleri arasında hızlı hava yolculuğu sonucunda yorgunluk, uykusuzluk, ve diğer belirtilere neden olan geçici bir bozukluktur.

Jet lagın diğer belirtileri anksiyete, kabızlık, ishal, konfüzyon, dehidratasyon, baş ağrısı, sinirlilik, bulantı, terleme, koordinasyon problemleri ve hatta hafıza kaybıdır.

Jukstaglomerüler aparat


Jukstaglomerüler aparatı: öneki "juxta-" yakın,  glomerul yakınında anlamında olan bir tanımdır.
Jukstaglomerüler hücreleri böbreküstü aldosteron hormonunun salgılanmasını uyaran ve böbrek otoregülasyonunda önemli bir rol oynayan özelleşmiş hücrelerdir.

Konjenital generalize fibromatozis


Konjenital generalize fibromatozis genellikle artık "infantil miyofibromatozis" (İM) olarak adlandırılan bir pediatrik durumdur. Vücudun istemsiz (düz) kaslarını destekleyici ve bağlayıcı dokuları oluşturan hücrelerinde tek veya birden fazla kanserli olmayan (iyi huylu) tümörlerin oluşumu ile karakterizedir.

Birçok durumda, tümörler (konjenital), yaşamın ilk birkaç haftası içinde gelişir veya iki yaşından önce belirgin hale gelebilir. Tümör hücrelerinin başlangıçta ​​büyüme ve çoğalmayı (proliferasyon) takiben, tümörler genellikle kendi kendilerine kaybolur. Viseral tutulum olmaksızın soliter veya multipl lezyon olanlarda genellikle iyi huylu bir hastalık seyri gözlenir. Ancak, hayati olan iç organların şiddetli veya yaygın tutulum (çok merkezli, visseral tutulumu) olan bebeklerde, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden komplikasyonlar gelişebilir.

Gaucher hastalığı


Gaucher hastalığı nadir, kalıtsal metabolik bir hastalıktır özellikle bazı yağlar (lipitler), özellikle kemik iliği, dalak ve karaciğer içinde glikolipid glukoserebrozid olarak zararlı miktarda birikir. Glukoserebrozidaz enzim eksikliği vardır. Gaucher hastalığı ile ilişkili belirtiler ve fiziksel bulgular duruma göre büyük ölçüde değişebilir. Bazı bireylerde az veya hiçbir belirti (asemptomatik) olmayabilir; bazılarında ciddi komplikasyonlar olabilir. Gaucher hastalığı ortak belirtileri anormal genişlemiş karaciğer ve / veya dalak (hepatosplenomegali), kırmızı kan hücreleri (anemi) düşüklüğü, trombosit seviyesi düşüklüğü (trombositopeni) ve iskelet anormallikleri bulunur. Gaucher hastalığı otozomal resesif geçişlidir. Gaucher hastalığı lizozomal depo hastalığı olarak kategorize edilmektedir. Lizozomlar hücrelerde önemli sindirim birimleridir. Lizozomlar içinde enzimler yıkım veya besinlerin sindirilmesinde görevlidir.
Gaucher hastalığı lizozomal depolama bozukluğu en sık görülen tipidir.

West sendromu


West sendromu spazmları ile karakterize bir epilepsi türüdür, anormal beyin dalga şekilleri hypsarrhythmia ve bazen mental retardasyon olarak adlandırılır. Meydana spazmlar  tüm vücut yarısında kıvıran, ya da omuz veya göz seğirmesi  hafif veya daha fazla olabilir "selam" hareketleri değişebilir. Bu spazmlar genellikle doğumdan sonraki ilk aylarında başlar ve bazen ilaçlar ile yardım

Piruvat Dehidrogenaz Kompleksi EksikliğiPiruvat dehidrogenaz kompleks eksikliği (PDCD) piruvat dehidrogenaz kompleksi (PDC) olarak üç enzimden birinin eksikliği sonucu oluşan karbonhidrat metabolizmasının nadir bir hastalığıdır.

İvemark sendromuIvemark sendromu vücudun birden fazla organ sistemini etkileyen nadir bir hastalıktır. Bu, dalak yokluğu (aspleni) veya dalak azgelişmişliği (hipoplazi), kalp malformasyonları ve göğüs,  karın iç organlarının anormal yerleşmesi ile karakterizedir. Birçok bebekte siyanoz, kalp üfürümü ,oksijen

İnsomnia ( uykusuzluk )


Uykusuzluk  uykuya dalma ve / veya uykuda kalmada zorluk ile karakterize bir uyku bozukluğudur. Uykusuz olan kişiler, aşağıdaki semptomlardan bir veya daha fazlasına sahiptir:
Uykuya dalarken zorluk
Sabah çok erken uyanma

Uykusuzluk Türleri
Birincil uykusuzluk ve ikincil uykusuzluk olmak üzere iki türü vardır.

Birincil uykusuzluk: Doğrudan başka bir sağlık sorunu ile ilişkili olmayan uyku sorunları olduğu anlamına gelir.
İkincil uykusuzluk: Astım, depresyon, artrit, kanser, veya mide ekşimesi gibi başka bir hastalık uyku sorunlarına yol açabilir.

Uykusuzluk Nedenleri

Akut uykusuzluk nedenleri şunları içerebilir:
Hayattaki önemli stres (iş kaybı veya değişikliği, sevilen birinin ölümü, boşanma)
Hastalık
Duygusal ya da fiziksel rahatsızlık
Gürültü, ışık, veya aşırı sıcaklıklar (sıcak veya soğuk) gibi çevresel faktörler
Bazı ilaçlar (örneğin soğuk algınlığı, alerji, depresyon, yüksek tansiyon, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar) uyku ile etkileşebilir.

Kronik uykusuzluk nedenleri şunlardır:
Depresyon ve / veya anksiyete
Kronik stres
Geceleri ağrı veya rahatsızlık

İrritabl Bağırsak Sendromuİrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) kalın bağırsağın (kolon) kronik bir durumudur. IBS nun nedeni bilinmemektedir. IBS da, gıda çok yavaş, hızlı, veya kararsız kolon boyunca ilerler. Sonuç olarak  kabızlık veya diyareye neden olur.
Mide enfeksiyonu, stres, bazı gıdalar ve ilaçlar IBS yi tetikleyebilir, ancak nedeni olmaz.

IBS nin belirtileri değişir
Belirtiler zamanla parlar, kaybolur . Yaygın belirtiler şunlardır:
mide ağrısı ya da rahatsızlık hissi (kramp),
şişkinlik,
tuvalete gitme ihtiyacının değişmesi: ya daha sık veya daha az sıklıkta
(ishal, kabızlık) dışkı kıvamı değişebilir,
IBS nin diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı bilinmemektedir. IBS  yönetilemezsse kişin sosyal durumunu ve psikolojisi etkileyebilir.
Çözünmeyen lifli  (çiğ meyve ve sebze, kepekli tahıllar, kepeği, baklagiller) yüksek gıdalar
süt ürünleri
kuruyemiş ve kuru üzüm
çikolata
baharatlı yiyecek
kahve ya da diğer kafeinli içecekler
gazlı içecek
alkol
Yapay tatlandırıcılar (aspartam, sorbitol, sukraloz, xylitol, maltitol)
Bağırsakların üzerindeki belirtileri arttırabilir.
Yüksek yağlı veya çok düşük yağlı diyet ve büyük öğün yemek de durumu arttırabilir.
Kolon genellikle normal görünüyor, çünkü IBS tanısı basit olmayabilir. Sizin aile hekiminin İBS tanısını doğrulamak için bir gastroenterolog sevk edebilir. Genellikle, testler diğer bağırsak disease.IBS olasılığını ortadan kaldırmak ailelerde çalıştırabilirsiniz.
 İrritabl Bağırsak Sendromu ve inflamatuar bağırsak hastalığı aynı şey değildir

İrritabl Bağırsak Sendromunun tedavisi yoktur, ancak belirtiler tedavi edilebilir.
Yaşam tarzı değişiklikleri
Uyku ve egzersizin yeterli olması
Stres kontrolünü mümkün olduğunca öğrenmek
Kaçak yemek veya öğün atlamadan kaçınmak
Diyet değişiklikleri
Gün boyunca küçük ve sık öğünler yemek
Büyük öğün yemekten kaçınmak
Yavaş yemek yemek
Yüksek proteinli ve düşük yağlı yemek yemek
Çözünür lifi bol (yulaf kepeği, mısır, baklagiller, fasulye, portakal, elma, armut, çilek, kara keten tohumu) yiyecekler yemek
Düzenli su içmek
Semptomlara neden olduğu bilinen gıdalardan kaçınmak

Çözünmez lif düzenli barsak hareketleri için önemlidir, ancak bu irritabl Bağırsak Sendromlu insanlar için sendrom belirtilerine neden olabilir.


25 Kasım 2012 Pazar

Hiperemi

Vücudun herhangi bir yerinde kan akımının artması ya da kan damarlarında olan dilatasyon nedeniyle olan durumdur.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hiperemezis gravidarum

Genelde hamileliğin ilk tremesterinde ortaya çıkan bulantı ve kusma anlamındadır.

Hiperbarik oksijen

Deniz seviyesindeki atmosfer basıncından daha yüksek basıncın ifadesidir.

Hiperaktivite

Nörolojik ya da psikolojik nedenlere bağlı olarak gelişen fiziksel aktivitenin normalden fazla olması.

Himenoptera

Eşek arıları, karıncalar ve bal arılarını kapsayan insektis gurubudur.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Himen

Halk arasında kızlık zarı olarak bilinen vajinanın girişindeki vajinayı parsiyel kapatan bir membrandır.

Hidroterapi

Tedavide suyun kulanıldığı tedavi yöntemidir.Tarihin ilk çağlarından beri uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Hidrosalpinks

Kadınlarda fallop tüplerinde sıvı birikmesidir.Sıvı berrak ya da seroz olabilir. Falop tüpünde bir obstruksiyon sonucu olabilir.Bu infertiliteye yol açabilir.

Pelvik enfeksiyonlar distal tubal tıkanıklığa (özelikle klamidya veya gonore ) neden olur. Tubal tüberküloz hidrosalpinks oluşumu nadir bir nedenidir.

Distal tubal oklüzyonun diğer nedenleri cerrahi , endometriozis , over veya etrafındaki diğer organların kanserleri sayılabilir.

Belirtileri değişebilir.Asemptomatik olabilir Bazı hastalarda, daha düşük sıklıkla tekrarlayan karın ağrısı veya pelvik ağrı vardır.

Hidrosalpinks  ultrasonografi ile teşhis edilebilir. Ancak, küçük bir hidrosalpinks sonografi tarafından kaçırılmış olabilir.

PID ( pelvik inflamatuar hastalık ) hidrosalpinks oluşumunun başlıca nedenidir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların azaltılması hidrosalpinksi azaltacaktır.
HidronefrozHidronefroz:  böbrek idrar serbest akışının tıkanması nedeniyle renal pelvis ve kalikste, distansiyon ve dilatasyon anlamına gelir. Tedavi edilmediği takdirde, bu böbrekte atrofiye yol açar. hidroüreteronefroz durumlarında, üreter ve renal pelvis ve calixde şişme vardır.

Hidronefroz belirtileri tıkanıklığın akut veya kronik olup olmadığına veya tam, tek veya çift taraflı olup olmadığını bağlıdır. Hidronefroz  (kalça ve kaburga arasında) şiddetli ağrıya sebep olabilir. Bulantı ve kusma da görülebilir. Üretra veya mesane çıkışında meydana gelen bir tıkanıklık ağrı ve mesane distansiyonundan  kaynaklanan basınca neden olabilir. Idrar akışını bloke eden taşlar, ateş, kan veya idrarda irin gelişmesine yol açabilir, idrar yolu enfeksiyonlarına neden olur. Tam tıkanıklık oluşursa, böbrek yetmezliği gelişebilir.
Kan testleri bozukluğu,  böbrek fonksiyonu bozukluğu (artmış üre veya kreatinin), hiponatremi ya da hiperkloremik metabolik asidoz gibi elektrolit dengesizlikleri görülebilir. Fizik muayenede büyümüş böbrek  algılanabilir.

Hidronefroz birçok anormal patofizyolojik olayların sonucudur.

HidrolizHidroliz su ilave edilmesi ile kimyasal bağların bölünmesi anlamına gelir. Genellikle, hidroliz bir maddenin bozulmasında bir adımdır.*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hidrojen peroksit
Hidrojen peroksit (H2O2), en basit peroksit (bir oksijen-oksijen tek bağı olan bir bileşik) 'dir. Aynı zamanda, bir güçlü bir oksitleyicidir. Hidrojen peroksit sudan biraz daha kıvamlı berrak bir sıvıdır. Oksitleme özelliklerine bağlı olarak, hidrojen peroksit genellikle çamaşır suyu ya da temizlik maddesi olarak kullanılır
Bundan başka dezenfektan, antiseptik olarak da kulanılır.Konsantre hali dokular için çok hasar vericidir.
Hidrojen peroksit roket için  yakıt olarak kullanılır.


HidrokortizonHidrokortizon, adrenal bezleri tarafından üretilen doğal hormon olan kortizolün benzerdir. Bu tedavide artritin bazı formlarında astım ve deri hastalıklarında, kan, böbrek, göz, tiroid ve bağırsak bozukluklarında, adrenokortikal yetersizliklerinde kullanılabilinir. Bazen diğer ilaçların yan etkileri azaltmak için de kullanılır.
Çözünür tuzları, sodyum süksinat ve sodyum fosfat, şok tedavisinde intravenöz olarak kullanılmaktadır.

Hidrosefali


Hidrosefali: Hidrosefali beynin ventriküllerinde beyin omurilik sıvısının (BOS) anormal bir birikimidir. Sıvının artmasıyla oluşan basınç beyine zarar verebilir.

Bu; enfeksiyon, menenjit, tümör veya kafa travması, kanama gibi birçok nedenden dolayı olabilir. Hidrosefalinin çoğu formları ventriküler sistemde tıkalı BOS akımı sonucudur. Ventriküler sistemde BOS akımının fiziksel obstrüksiyonu genellikle hidrosefali nedenidir. Hidrosefali spina bifida (meningomyelosel) ortak bir arkadaşıdır. :))

Normal basınçlı hidrosefali (NPH) de beyindeki BOS drenaj yolları bir tıkanıklık nedeniyle oluşabilir. Ventriküller büyütmesine rağmen, bos basıncı normal aralık içinde kalmaktadır. NPH hafıza kaybı (demans), yürüme bozukluğu, idrar kaçırma ve aktivitede bir yavaşlama ile karakterizedir.

Hidrosefali tanı belirtileri kişinin yaşına bağlıdır:

Bebeklerde hidrosefalinin en belirgin işareti genellikle anormal büyük başıdır.
Büyük çocuklarda ve erişkinlerde hidrosefalide belirtiler baş ağrısı, bulantı, kusma ve bazen bulanık görme içerebilir.Uyuşukluk ve çift görme hidrosefali ilerledikçe vardır.

Hidrosefaliye bazen "beyinde su" denir. Yunanca "hidrosefali" kelimenin tam anlamıyla "sulu kafa" anlamına gelir.

Hidrosel


Bir vücut boşluğuna akışkanın patolojik birikmesini ifade eder.Testiste sıvı birikimi anlamında en sık kullanılır.
Tunika vaginalis testiste sıvı salgılanmasına neden olur. Bu; kanser, travma (örneğin, bir fıtık gibi), ya da orflitin sonucu olabilir, ve aynı zamanda periton diyalizi yapılan bebeklerde oluşabilir. Bu cerrahi olarak tedavi edilebilir. Hidrosel genellikle ağrılı değildir. Bir hidrosel tanısı yaygın bir şekilde genişlemiş skrotuma güçlü bir ışık tutarak anlaşılır.


Hidroamniyoz

Gebelik sırasında amniyon sıvısının normal değerlerinden fazla olmasıdır.Amniyon sıvısı daha çok bebeğin idrarından oluşur.Bbebek bu sıvıyı yutmaz ise ya da aşırı idrar yaparsa anmiyon sıvısı artar.

Hibrid

İki farklı türün eşleşmesi sonucu olan yeni türe denir.Örneğin atla eşeğin çifteşmesiyle olan katır gibi.*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hiyalin membran hastalığı


Neonatal respiratuar distres sendromu da denir. Surfaktan üretimi ve yapısal gelişimsel yetersizlik nedeniyle yenidoğanda ve özellikle prematüre bebeklerde olan bir sendromdur. Aynı zamanda, yüzey aktif madde ile ilişkili proteinlerin üretimi ile ilgili genetik bir sorun nedeniyle olabilir.Yenidoğan bebeklerin yaklaşık % 1ini etkiler ve preterm bebeklerde önde gelen ölüm nedenidir.

RDS hemen hemen her zaman 37. gebelik haftasından önce doğan bebeklerin oluşur.
Sürfaktan: fosfolipidler ve lipoproteinlerden oluşan, akciğer hücreleri tarafından salgılanan bir moleküldür.


Humerus

Üst kolda bulunan uzun kemiktir.Omuzla dirsek eklemi arasında bulunur.

Hipnogojik halusinasyonlar

Uyku uyanıklık sırasında algılanan halisünasyonlardır.*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Holmium Ho 166 DOTMP

Kanserin teşhis ve tedavisinde kullanılan bir radyoaktif izotoptur.

Holter monitor


Holter monitör (genellikle sadece "Holter" veya bazen ambulatuvar elektrokardiyografi cihazı) sürekli (genellikle iki hafta boyunca bir defada) en az 24 saat süreyle kardiyovasküler sisteminin çeşitli elektriksel aktivitesini izlemek için taşınan bir cihazdır. Holter en yaygın kullanımı kalp aktivitesi (elektrokardiyografi veya ECG) izleme için yapılır, ama aynı zamanda beyin faaliyeti kontrolü (EEG ) ya da kan basıncı için de kullanılabilir. Onun uzun kayıt süresi sayesinde daha kısa sürede tespit edilmesi zor olan kardiyak aritmileri veya epileptik olayları gözlemlemek için yararlıdır.

Elektrokardiyografik  holterde göğüse takılan elektrotlar kalbin elektrik sinyallerini kaydeder. Elektrotlar kas aktivitesi parazitlerini en aza indirmek için kemiklerin üzerine yerleştirilir. Elektrotların sayısı ve konumu modele göre değişir, ancak çoğu holter monitörlerde üç ve sekiz arasında elektrot vardır.

HLA - İnsan lökosit antijen


Insan lökosit antijen (HLA) sistemi insanlarda ana doku uyumu kompleksinin (MHC) bir adıdır. Özelikle organ transplantasyonunda donörün ve alıcının hla ları uyumlu olması gerekir.
HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-D belirlenen 6. kromozomun üzerindeki HLA kompleksinin spesifik lokus, genler tarafından yönetilen dört önemli doku uygunluk antijenleri vardır. Her lokusunda çeşitli belirlenen aleller vardır; bunların her biri belirli hastalıklar veya koşullar ile ilişkilidir; örneğin, HLA-B27 genellikle ankilozan spondilit olan kişilerde bulunmaktadır.

Hirsutizm

Vücudun belirli yerlerinde veya tümünde kılanma artışına denir.


*Site içeriğini başka bir websitede yayınlamak yasaktır.Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.*

Hipokampüs

Ön beyinde hafıza ve duyguların kontrolünü sağlayan bir alandır.Limbik sistemin bir parçasıdır.Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe bilgilerin konsolidasyonunda rol oynar.Serebral kortekste bulunur.
Alzheimer hastalığında beyinde bozulan ilk bölgedir.Alzheimer hastalığında hipokampüs zarar görebileceği gibi hipokside, medial temporal lob epilepsisinde ve ensefalitte de zarar görür.

Hiatus hernisi

Midenin göğüs boşluğuna doğru meyletmesiyle oluşan durum.Diyaframı iterek bunu yapar.

Heteroseksüel

Bir seksüel cinsin kendi seksüelitesinin zıttına seksüel eğilim göstermesine denir.

Hermansky-Pudlak Sendromu (HPS)

Akciğer ve bağırsaklarda balmumuna benzer bir maddenin birikimyle karakterize aynı zamanda pıhtılaşma ile ilgili bir problemdir.Albinizmin nadir görülen bir durumudur.

HER 2

Hücrelerin büyüme ve onarımının kontrolüne yardımcı olan bir gendir.

Hepatomegali


Hepatomegali büyümüş bir karaciğere sahip olma durumudur.Genellikle hepatomegali karında kitle olarak karşımıza çıkar. Nedenine bağlı olarak, bazen sarılık ile birlikte ortaya çıkabilir.

Yaygın nedenler:

Enfeksiyona bağlı olanlar:
Glandüler ateş (enfeksiyöz mononükleoz)
Hepatit
Karaciğer absesi (piyojenik abse ve amip absesi)
Sıtma
Amip enfeksiyonları
Kist hidatik
Leptospirosis
Aktinomikoz

Neoplastik nedenliler:
Sekonder metastatik tümörler (en sık)
Hemanjiyomlar
Hepatosellüler karsinom
Miyelom
Lösemi
Lenfoma

Metabolik nedenler:
Yağ infiltrasyonu
Lizozom asit lipaz (LAL) Eksikliği
Amiloidoz
Gaucher hastalığı
Niemann Pick hastalığı
Von Gierke hastalığı (glikojen depo hastalığı tip 1)
Glikojen Depolama Hastalığı tip III, VI ve IX

Hepatosit


Bir hepatosit karaciğerin ana hücresidir. Hepatositler karaciğer sitoplazmik kütlesinin % 70-80'ni oluşturmaktadır. Bu hücreler şunları yaparlar:
Protein sentezi
Protein depolama
Karbonhidratların dönüşümü
Kolesterol, safra tuzları ve fosfolipid sentezi
Endojen ve ekzojen maddelerin detoksifikasyon, modifikasyon ve atılımı
Hepatosit safra oluşumunu ve salgılanmasını başlatır.